Regulaminy Wyborów członków Komitetów Naukowych Wydziału II (poniżej linki do 6 dokumentów, a właściwe uchwały dot. regulaminu zaczynają się od R1):

R0, R1, R2, R3, R4, R5