28 kwietnia 2022 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbędzie się konferencja pt.

Nowe Techniki Genomowe - Nowoczesna biotechnologia dla sektora rolno-spożywczego

na którą serdecznie zapraszamy

Konferencja organizowana jest przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Federację Gospodarki Żywnościowej RP oraz Polską Izbę Nasienną.

Pliki do pobrania: