Uczestnicy odbywającego się w Montpellier we Francji 12-ego kongresu "International Plant Molecular Biology 2018"  wyrazili dezaprobatę wobec orzeczenia ECJ zrównującego mutanty otrzymane precyzyjnymi metodami edycji genomów z klasycznymi GMO otrzymanymi przez wprowadzenie genów z innych gatunków do roślin uprawnych. Nie wchodząc w dyskusję nt. tych ostatnich uznano, że decyzji tej brakuje jakichkolwiek naukowych podstaw i wystosowano petycję o jak najszybsze zrewidowanie treści orzeczenia. Petycję każdy może dobrowolnie podpisać po zapoznaniu się z jej tekstem na stronach change.org