Postęp w modyfikowaniu genomów szczególnie poprzez narzędzia takie jak CRISPR-Cas9 zapoczątkował rewolucyjne zmiany w medycynie i hodowli roślin. Pośród licznych publikacji pokazujących wykorzystanie tych narzędzi w badaniach podstawowych i aplikacyjnych pojawiają się również doniesienia o jeszcze nowszych, potencjalnie bezpieczniejszych narzędziach. Rozwojowi tych zaawansowanych technologii towarzyszy również potrzeba wyjaśnienia wszystkich etycznych, prawnych i społecznych dylematów z nimi związanych. 23 marca 2018r. w Paryżu powołano międzynarodowe stowarzyszenie “Association for Responsible Research and Innovation in Genome Editing” (ARRIGE) mające promować dyskusję i sugerować rozwiązania prawne w skali globalnej. Stowarzyszenie jest otwarte na głos wszystkich zainteresowanych stron - uczelni, firm, organizacji, pacjentów, decydentów i obywateli. Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest wsparcie bezpiecznego i społecznie akceptowanego rozwoju technologii edycji genomów. Aktywnym członkiem Steering Committee stowarzyszenia jest Prof. dr hab. Ewa Bartnik z Komitetu Biotechnologii PAN. Zachęcamy do śledzenia problematyki etycznych, prawnych i społecznych implikacji tych technologii na stronie www stowarzyszenia http://arrige.org/documents.php

arrige