Z przyjemnością informujemy, iż Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii  PAN im Prof. Wacława Szybalskiego w składzie: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – przewodnicząca Kapituły, prezes Zarządu Fundacji im. Profesora Wacława Szybalskiego, wice-przewodnicząca KB PAN, Prof. dr hab. Jacek Bigda, przedstawiciel Zarządu FPWS, Prof. dr hab. Józef Kur, przedstawiciel Zarządu FPWS, Dr hab. Marcin Filipecki, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Andrzej Okruszek, wi-ce przewodniczący KB PAN, Prof. dr hab. Anna Skorupska, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący KB PAN, podjęła decyzję, iż spośród 11 osób nominowanych (patrz niżej) Nagrodę Komitetu Biotechnologii  PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą oryginalną prace naukową, opublikowaną w roku 2012 przez młodego badacza, otrzymuje Pan dr Marcin Pieczyński z Zakładu Ekspresji Genów, Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację zatytułowaną “Down-regulation of CBP80 gene expression as a strategy to engineer a drought-tolerant potato”. Współautorami publikacji są:Waldemar Marczewski, Jacek Hennig, Jakub Dolata, Dawid Bielewicz, Paulina Piontek, Anna Wyrzykowska, Dominika Krusiewicz, Danuta Strzelczyk-Zyta2, Dorota Konopka-Postupolska, Magdalena Krzeslowska, Artur Jarmolowski i Zofia Szweykowska-Kulinska. Praca została opublikowana w Plant Biotechnology Journal (2012), pp. 1–11.  doi: 10.1111/pbi.12032

W ramach promocji laureata, dr Marcin Pieczyński miał okazję zaprezentować swoje wyniki na forum walnego posiedzenia Komitetu Biotechnologii 12.05.2014 r w siedzibie PAN w Warszawie. Z przyjemnością przedstawiamy pdf jego wykładu.

Laureatowi bardzo serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że komitet redakcyjny kwartalnika Komitetu Biotechnologii PAN "BioTechnologia" wybrał najlepszą pracę młodego polskiego naukowca opublikowaną w tym piśmie w 2012 r. Laureatką tzw. "małej" nagrody  im. Profesora Wacława Szybalskiego została Pani dr Dorota WIECZOREK, pierwsza autorka pracy "Phytotests as tools for monitoring the bioremediation proces of soil contaminated with diesel oil", opublikowanej w vol. 93(4) str. 431-439. Współautorami pracy są: E. KWAPISZ, O. MARCHUT-MIKOŁAJCZYK i  S. BIELECKI.

Gratulujemy!

 

 

Poniżej przedstawiamy listę osób nominowanych do Nagrody Komitetu Biotechnologii  PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą oryginalną prace naukową, opublikowaną w roku 2012 przez młodego badacza.

 

Kandydat(alfabetycznie)

Tytuł publikacji

Autorzy

Czasopismo/bibliografia

IF

Daszkowska-Golec Agata

Arabidopsis suppresor mutant of abhl shows a new face of the aleady know players: ABH1 (CBP80) and ABI4 - in response to ABA and abiotic stresses during seed germination

A.Daszkowska-Golec, W., Wojnar, M. Rosikiewicz, I., Szarejko, M. Maluszynski, Z., Szweykowska-Kulinska, Jarmołowski A.

E-pub.

Plant Mol. Journal (2012), pp. 1–11, doi: 10.1111/pbi.12032

Plant Mol Biol2013, 81:189-209

4,888

Gruszka Damian/

Marzec Marek

The barley EST DNA Replication and Repair Database (dEST-DRRD) as a tool fir the identification of the genes involved in DNA replication and repair

Gruszka D., Marze M., I.Szarejko

E-pub.

BMC Plant Biology 2012, 12:88

Wyłącznie forma elektroniczna

4,085

Jarosz Magdalena

Therapeutic antitumor potential of endoglin-based DNA vaccine combined with immunomodulatory agents

M Jarosz, J Jazowiecka-Rakus, T Cichoń , M Głowala-Kosińska, R Smolarczyk, A Smagur, S Malina, A Sochanik, S Szala

E-pub. 2012

Gene Therapy

doi: 10.1038/gt.2012.28,

Gene Therapy (2013) 20, 262-273

4,538

Jaźwa Agnieszka

Pre-emptive hypoxia-regulated HO-1 gene therapy improves the post-ischaemic limb perfusion and tissue regeneration in mice

A. Jazwa, J. Stepniewski, M. Zamykal, J. Jagodzinska, M.Meloni, C.Emanueli, A.Jozkowicz, J. Dulak

Epub

2012 Oct 19; (doi:10.1093/CVR/cvs284)

Cardiovascular Research 2013, 97: 115-124

6,051

Kiliszek Agnieszka

Cristallographic chracterisation od CCG repeats

A. Kiliszek, R.Kierzek, W.J. Krzyzosiak, W.Rypniewski

Nucleic Acids Research, 2012, Vol. 40, No. 16 8155–8162

7,836

Kurowska Marzena/

Labocha-Pawłowska Anna

Molecular analysis of point mutations in a barley genome exposed to MNU and gamma rays

M. Kurowska, A. Labocha-Pawłowska, D. Gnizda, M. Maluszynski, I. Szarejko

Mutation Research 2012, 52-70

3,204

Pieczyński Marcin

Down- regulation of CBP80 gene expression as a strategy to engineer a drought-tolerant potato

M.Pieczynski, W.Marczewski, J.Hennig, J.Dolata, D. Bielewicz, P. Piontek, A.Wyrzykowska, D.Krusiewicz, D.Strzelczyk-Zyta, DKonopka-Postupolska,

Krzesełkowska M., Z., Szweykowska-Kulinska, Jarmołowski A.

Epub

Plant Biotechnology Journal (2012), pp. 1–11, doi: 10.1111/pbi.12032

Plant Biotechnology Journal 2013, 4:459-469

6.279

Poleszek Katarzyna

Delineation of structural domains and identification of functionally important residues in DNA repair enzyme Exonuclease VII

Poleszak K, Kamińska KH,Dunin-Horkawicz S, Lupas A, Skowronek KJ, Bujnicki JM

Nucleic Acid Research, 40 (2012) 8163-74

7,474

Redkiewicz

Patrycja

Transgenic tobacco plants as production platform for biologically active human interleukin 2 and its fusion with proteinase inhibitors

P.Redkiewicz, AWiesyk, A. Gora-Sochacka, A.Sirko

Plant Biotechnol J

2012, 10, 806-814

4,888

Sulej Anna

Sequence-specific cleavage of the RNA strand inDNA-RNA hybrids by the fusion of ribonuclease H with a zinc finger

A.A. Sulej, I.Tuszynska, K.J. Skowronek1, M. Nowotny J.M. Bujnicki

Nucleic Acid Research (1;40(22):11563-70).

7,474

Wiczk Aleksandra

Sulforaphane, a cruciferous vegetable-derived isothiocyanate, inhibits protein synthesis in human prostate cancer cells

A.Wiczk, D.Hofman, G. Konopa, A.Herman-Antosiewicz

Biochimica et Biophysica Acta 1823 (2012) 1295–1305

4,733