biomillenium2017 

Ogólnopolska Konferencja Biotechnologów i Mikrobiologów: Biomillenium 2017, Gdańsk 6-8 września 2017

Szanowni Państwo
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji BioMillenium 2017 – "Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii", która odbędzie się w dniach 6-8 września 2017 na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku.

Prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński z Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Laboratorium Chemii Biomedycznej "Neolek", zamierza powołać pod auspicjami PAN Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwiązywania  Problemów Chorób Odkleszczowych.

W założeniu interdyscyplinarny zespół byłby panelem służącym  koordynacji  badań i przedsięwzięć. Chodzi o  uzyskanie efektu synergii, by poprzez wzajemne konsultacje  doprowadzić do maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na osiągnięcie celu: rozwiązania problemów wywoływanych przez kleszcze. W tej inicjatywie znajdą również miejsce  partnerzy  społeczni jak na  przykład Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę. Ponizej list Profesora Boratyńskiego:

Committee for Risk Assessment (RAC) działający pod auspicjami European Chemical Agency (ECHA) w oparciu o dostępną i aktualną ewidencję naukową nie zaklasyfikował glifosatu do jako kancerogenu, mutagenu ani jako trucizny wpływającej na rozrodczość. Glifosat jest substancją czynną wielu herbicydów, a bakteryjny gen odporności na glifosat znajduje się w ponad połowie odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych uprawianych na całym świecie. Zaostrzenia klasyfikacji domaga się wiele organizacji, ale w oparciu jedynie o uprzedzenia i dane o znikomej wartości naukowej.

Więcej informacji pod adresem: https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa oraz http://www.agronews.com.pl/agrotv/1192,co_dalej_z_glifosatem_rola_echa_w_procesie_przedluzenia_licencji.html

 

FPWS

Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 roku w konkursie o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego przyznano dwie równorzędne nagrody:

dla dr Julii Staręgi-Rosłan z Zakładu Biomedycyny Molekularnej, z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za pracę:

Starega-Roslan J, Galka-Marciniak P, Krzyzosiak W.J. Nucleotide sequence of miRNA precursor contributes to cleavage site selection by Dicer. Nucleic Acids Research, 2015, 1 (IF: 9,2020; punkty MNISW: 40)

oraz

dla mgr Karola Czubaka z Zakładu Genetyki Molekularnej, z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za pracę:

Czubak K, Lewandowska A.M, Klonowska K, Roszkowski K, Kowalewski J, iglerowicz M, Kozłowski P. High copy number variation of cancer-related microRNA genes and frequent amplification of DICER1 and DROSHA in lung cancer/ Oncotarget, 2015, (6), 27: 23399-23416. (IF: 6,368; punkty MNISW: 40).

Lista prac nominowanych do nagrody w roku 2016: WYNIKI KONKURSU 2016

Informmujemy również, iż  tegoroczną mniejszą nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowaną  przez Fundację im. Profesora Wacława Szybalskiego  przyznano za artykuł:

A new method for detecting cross-inhibition effects in the environmental biocatalytic processes.
Zoltán Herke, Thomas Maskow, Zsolt István Németh. BioTechnologia vol. 96(4) C pp. 279-284 C 2015.
DOI: https://doi.org/10.5114/bta.2015.57732

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Eurobiotech 2017 logo

Już niedługo, od 11 do 14 września 2017r., w Krakowie, odbędzie się najważniejsze wydarzenie naukowe dla biotechnologów z tej części Europy - 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH. Komitet Biotechnologii PAN jest współorganizatorem tego wydarzenia, a Prof. Tomasz Twardowski, przewodniczący KB PAN, jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego. Na uczestników kongresu czekają wykłady noblistów, Prof. Ady Yonath i Prof. Roberta Huber'a, oraz takich sław jak Emmanuelle Charpentier, Nikolaus Rajewsky, Mauro Giacca, Krzysztof Bankiewicz, Abhay Pandit, Jonathan Gardiner Heddle, Magdalena Zernicka-Goetz i Jonathan Kimmelman.

Właśnie uruchomiono stronę internetową tego wydarzenia: http://www.eurobiotech.krakow.pl/ - zapraszamy do rejestracji.

Firma Targi w Krakowie, współorganizator kongresu, zapowiada: obecność blisko 1000 uczestników, wykłady uznanych ekspertów – liderów reprezentujących świat nauki i biznesu, 24 sesji tematycznych i paneli dotykających niemal każdego aspektu związanego z biotechnologią – w tym przełomowych osiągnięć. EUROBIOTECH2017 odbędzie się w idealnie dostosowanym do to takich imprez Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką ze skróconym programem (kliknij)

Podkategorie