Nie cichną dyskusje na temat orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE zrównującego rośliny otrzymane nowoczesnymi metodami edycji genów z klasycznymi GMO. Ostanio Grupa Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej zaapelowała o uaktualnienia w regulacjach dot. GMO, które oparte byłyby na bieżącej wiedzy naukowej. Polecamy lekturę tego dokumentu na stronach Komisji: 

https://ec.europa.eu/info/news/commissions-chief-scientific-advisors-publish-statement-regulation-gene-editing-2018-nov-13_en lub pobranie pełnego dokumentu: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018_11_gcsa_statement_gene_editing_1.pdf

 

KE

 

Ostatnio było głośno o zniknięciu astronomii jako dyscypliny naukowej w "projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych". Okazało się, że i biotechnologia oberwała, gdyż jest tak multidyscyplinarna, że trudno ją zaklasyfikować. OECD sobie z tym poradziło tworząc cztery dyscypliny - biotechnologię medyczną, rolniczą, przemysłową i środowiskową, a MNiSW nie, i podłączyło biotechnologię do dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych.

Jako że podział taki będzie prawdopodobnie wpływał na funkcjonowanie wyższych uczelni oraz podział finansów w nauce wiele środowisk protestuje - w tym i biotechnolodzy. Wyrazem tego jest pismo do Ministra Gowina opracowane przez ekspertów z Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk (dostępne po kliknięciu linka). Protestuje również Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych polskich wyższych uczelni przedstawiając jeszcze obszerniejszą listę zarzutów względem projektu rozporządzenia

Z OSTANIEJ CHWILI - protesty biotechnologów przyniosły znikomy efekt: biotechnologia została uwzględniona tylko w opisach zakresu odpowiednich dyscyplin w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, ale jako oddzielna dyscyplina nie występuje nigdzie (szczegóły w załączniku - kliknij tutaj). Co więcej, z opisów zakresów dyscyplin w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu biotechnologia wyparowała całkowicie. Natomiast astronomowie odnieśli sukces i mają "swoją" dyscyplinę w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, przypuszczalnie dla zrównoważenia teologii, która jest oddzielną i wielką dziedziną.

Trochę bardziej "popularno-naukowy" opis zmian z komentarzami można przeczytać np. w Gazecie Wyborczej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polscy biotechnolodzy rolniczy - pakujcie walizki!
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, występując na Forum Ekonomicznym w Krynicy, zaliczył biotechnologię rolniczą do mitologii. Mianowicie, w opinii ministra, mitem jest twierdzenie, że modyfikacje genetyczne mają na celu wzmocnienie rośliny czy uzyskanie, by była odporniejsza na niekorzystne warunki przyrody. Wg niego prace nad GMO służą jedynie temu, aby „można stosować określone typy preparatów chemicznych” (za TVP Info). Przy okazji minister zasugerował wykluczenie z dyskusji o GMO podmiotów prowadzących  działalność dochodową. A więc profesorowie-biotechnolodzy, którzy dostają pensje za swoje kompetencje w instytutach i na uczelniach też nie spełniają tego kryterium, nie wspominając już o rolnikach. To by tłumaczyło dlaczego żaden ze znanych Komitetowi Biotechnologii ekspertów do dyskusji w Krynicy o GMO nie został zaproszony. Bo i po co...

https://www.tvp.info/38820337/minister-rolnictwa-przeciw-uprawom-gmo-konsumenci-decyduja-co-chca-kupowac

To nie pierwszy anty-naukowy występ ministra - PROTESTUJEMY!

Znalezione obrazy dla zapytania mrirw

It is a pleasure to invite you to participate in the INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY CONFERENCE, IPG PAS which will be held on 7th – 9th November in Poznan, Poland.

The main idea of this meeting is to present current approaches used in the Plant Science sector for increasing our understanding of problems related to plant production, plant protection and plant biotechnology. Special emphasis will be put on new methods going beyond commonly used experimental systems. The agricultural heritage of the Greater Poland region, presence of a strong plant science community as well as the academic character of the city of Poznan makes it a perfect location for the Integrative Plant Biology Conference. Please join us and be a part of the community shaping the future of plant science (for more information click the graphics below)!

Robert Malinowski Head of the Organising Committee Department of Integrative Plant Biology IPG PAS

top banner

Uczestnicy odbywającego się w Montpellier we Francji 12-ego kongresu "International Plant Molecular Biology 2018"  wyrazili dezaprobatę wobec orzeczenia ECJ zrównującego mutanty otrzymane precyzyjnymi metodami edycji genomów z klasycznymi GMO otrzymanymi przez wprowadzenie genów z innych gatunków do roślin uprawnych. Nie wchodząc w dyskusję nt. tych ostatnich uznano, że decyzji tej brakuje jakichkolwiek naukowych podstaw i wystosowano petycję o jak najszybsze zrewidowanie treści orzeczenia. Petycję każdy może dobrowolnie podpisać po zapoznaniu się z jej tekstem na stronach change.org

Podkategorie