Zapraszamy do zapoznania się z informacją o stanowisku KB PAN w sprawie pisma Prezesa PBKM odnośnie możliwości leczenia CVID-19 komórkami macierzystymi, które ukazały się na stronach tygodnika "Polityka" i portalu "Rynek Zdrowia". Poniżej znajdują się do nich linki.

Spisek antykomórkowy. Czy komórki macierzyste pomagają na covid? - Polityka.pl

https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/PAN-o-ograniczaniu-wolnosci-dyskusji-naukowej-nt-komorek-macierzystych,219019,2.html

Zapraszamy na kolejny z serii Webinariów Europejskiego Towarzystwa Biokatalizy Stosowanej.

Więcej informacji w poniższym załączniku:

ESAB Webinar

Na stronie ESAB (https://esabweb.org/Calendar+of+Events/Digital+lectures.html )są linki do rejestracji na to seminarium i kolejne.

Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, skupiający ekspertów z zakresu nauk biologicznych,
stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki, a zarazem członek sieci European Sustainable
Agriculture through Genome Editing (EU-SAGE, https://www.eu-sage.eu/), wspiera apel EU-SAGE
wzywający do promowania proporcjonalnego i niedyskryminującego podejścia do innowacyjnych
metod hodowli roślin. Wykorzystanie nowych technik hodowli roślin (w tym edycji genomu metodą
CRISPR) powinno znacząco wspomóc realizację Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green
Deal), jak i strategii „Od pola do stołu” (ang. Field to Fork). Dyskusja na ten temat na forum unijnym
już trwa. Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej, aby podczas wypracowywania rozwiązań
prawnych stosować podejście merytoryczne i wspierać oparte na wiedzy naukowej rozwiązania.
Wykorzystanie wspomnianej technologii będzie sprzyjać polskim hodowcom roślin, rolnikom,
eksporterom i konsumentom.

Poniżej przedstawiamy oryginalny i przetłumaczony na język polski tekst apelu skierowanego przez
EU-SAGE do Komisji Europejskiej:

EU-SAGE EC letter

EU-SAGE EC letter(wersja polska)

 

W porozumieniu z Władzami Polskiej Akademii Nauk przedstawiamy odpowiedź Komitetu Biotechnologii PAN na pismo prezesa Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Poniżej stanowisko Komitetu, załącznik do tego pisma, oraz  pismo prezesa PBKM

Stanowisko Komitetu w odpowiedzi na list prezesa PBKM

Załacznik do stanowiska

Pismo prezesa PBKM

W wyniku prac i starań Komitetu Biotechnologii powstaje nowe pismo EFB Bioeconomy Journal. W redakcji pisma znajduje się Profesor Tomasz Twardowski.

Więcej informacji o członkach redakcji oraz pismie można znaleźć na poniżej podlinkowanych stronach.

https://www.journals.elsevier.com/efb-bioeconomy-journal/editorial-board

https://www.journals.elsevier.com/efb-bioeconomy-journal/

 

Podkategorie