Przekazujemy państwu najnowszy raport o powierzchni i strukturze upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie na świecie pt. "Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012", autorstwa Clive'a James'a, dyrektora instytutu - International Service for the Acquisition of Agri-biotech (ISAAA). ISAAA to niezależna, pozarządowa organizacja zajmująca się analizą rynków rolnych na całym świecie. Propaguje ona uprawy biotechnologiczne, które mogą przyczynić się do zmniejszenia głodu i ubóstwa. Najnowszy raport ISAAA 2012, nr 44, przedstawia zmiany, jakie dokonały się w strukturze i powierzchni światowych upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie w 2012 roku. Według raportu, powierzchnia upraw GM wzrosła o 6% dochodząc do 170 milionów hektarów. Do zmian tych przyczynili się głównie, bo aż w blisko 90%, rolnicy posiadający niewielkie gospodarstwa z krajów rozwijających, się takich jak Chiny czy Indie.

Informujemy, że 18.09.2012 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk poparło stanowisko Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w rolnictwie z dnia 18.05.2012 r. Stanowisko to podkreśla, że wykorzystanie GMO w rolnictwie i nie tylko jest już bardzo powszechne i bezpieczne w wielu rejonach świata oraz stanowi filar rozwoju wielu dziedzin gospodarki. Wykluczenie korzystania z GMO w rolnictwie i hodowli w Polsce nie sprzyja innowacyjności i konkurencyjności oraz nie służy rozwojowi gospodarki i pomyślności obywateli. Pełny tekst w załączniku.

Zwracamy uwagę na artykuł "Long term toxicity of a Roundup herbicide ..." autorstwa znanego przeciwnika GMO, Dr Gilles-Eric'a Seralini'ego i wsp. Podobnie jak jego poprzednie publikacje i wypowiedzi artykuł pełny jest nieścisłości metodycznych i nadinterpretacji wyników (tak by wnioski były zgodne z ideologią anty-GMO). Po opublikowaniu pojawiła się lawina komentarzy krytycznych - w dziale "Uwagi i opinie" cytujemy niektóre, pochodzące ze środowiska naukowego. Polecamy również przejrzyste omówienie całej sprawy w wywiadzie z Prof. dr hab. Tomaszem Twardowskim, który przeprowadził red. Sławomir Zagórski, opublikowanym w Gazecie Wyborczej z 3.10.2012.

Również oficjalne instytucje zajmujące się oceną bezpieczeństwa upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie dyskredytują naukową jakość zaprezentownych wyników i domagają się ujawnienia wszystkich danych i wyników obserwacji do wymienionego artykułu w celu niezależnej weryfikacji zawartego tam wnioskowania. Bardzo szybko swoje krytyczne stanowisko przedstawiła zarówno European Food Safety Authority (oficjalny tekst po kliknięciu tutaj) jak i np. Brazilian National Biosafety Commision, której stanowisko można znaleźć tutaj.

Na rynku pojawiły się dwie cenne pozycje dotyczące biotechnologii:

 

Aspekty społeczne i prawne biotechnologii - Kliknij obrazek, aby zamknąć

Z przyjemnością informujemy, że Prof. dr hab. Tomasz Twardowski  podczas posiedzenia plenarnego 23.09.2012 r. w Istambule  został  wybrany członkiem Executive Board  European  Federation of Biotechnology na kadencję 2012 - 2015.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy

Podkategorie