Tłuszcze nienasycone występują naturalnie konfiguracji cis i trans. W naturalnych tłuszczach zwierzęcych pochodzących od przeżuwaczy izomery trans stanowią kilka % objętości tłuszczów. W znacznie większych ilościach występują one w wielu, choć nie wszystkich półsyntetycznie otrzymywanych stałych tłuszczach roślinnych. Istnieją liczne doniesienia naukowe, wskazujące na fakt, że częste spożywanie tłuszczów trans ma negatywny efekt na zdrowie, m.in. zwiększając stężenie LDL we krwi. W wielu krajach wprowadzono lub planuje się wprowadzenie obowiązku oznaczania na wszelkich produktach spożywczych informacji o zawartości w nich tłuszczów trans, a także ograniczeń ich maksymalnej zawartości do ilości spotykanych w produktach naturalnych. Jednym ze sposobów poprawy jakości tłuszczów roślinnych jest zastosowanie biotechnologii i odpowiednie modyfikowanie genomów roślin oleistych. Te i inne problemy z tłuszczami trans były przedmiotem warsztatów "Trans Fats", zorganizowanych przez Parlament Europejski 5.11.2013 r. w Brukseli. Zapraszamy do lektury materiałów z tego spotkania.

Korzystając z okazji, że Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (Politechnika  Łódzka; członek Komitetu Biotechnologii PAN) pełni zaszczytną funkcję ICGEB Liaison Officer oraz faktu, że KB PAN jest organizacją formalnie dedykowaną do współpracy z ICGEB przekazujemy informację o planach tej organizacji na najblizszy rok.

Polska jest już od kilkunastu lat pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB) w Trieste – New Delhi – Cape Town, i w zwiazku z tym pracownicy polskich instytucji mogą w pełnym zakresie uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez ICGEB oraz sponsorowanych przez tą organizację. Dotyczy to różnorodnych grantów i stypendiów, a w szczególności następujących programów naukowych ICGEB:

Jak poinformował przewodniczący Komitetu Sterujacego Programu STRATEGMED Prof. dr hab. Aleksander Nawrat, 11 marca 2014 r. na wniosek czterech komitetów naukowych PAN, dokonano zmian zakresów tematycznych w obszarach medycyny regeneracyjnej i onkologii. Jest to efekt wcześniejszych zabiegów, sesji naukowych, dyskusji i spotkań środowisk zrzeszonych w PAN, które doprowadziły do sprawczego spotkania  w dniu 31 października, w siedzibie Narodowego Centrum Badań I Rozwoju, w którym uczestniczyli przedstawiciele komitetu sterującego i naukowcy zgłaszający uwagi do tematyki badawczej ogłoszonych ubiegłym roku konkursów. Wśród zaproszonych osób znaleźli sie przedstawiciele Komitetów PAN: Biotechnologii – prof. dr hab. Józef Dulak, Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej - prof. dr hab. Ryszard Słomski, oraz Komitetu Neurobiologii i Komitetu Nauk Neurologicznych PAN – prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik oraz dr hab. Leonora Bużańska.

Kontrowersyjne badania profesora Seralini'ego nt. rzekomo rakotwórczej, odpornej na herbicyd kukurydzy GM NK603, które wzbudziły wielkie poruszenie i krytykę w świecie naukowym (pisaliśmy o nich rok temu) mają być usunięte z  czasopisma Food And Chemical Toxicology. Na podstawie dogłębnej analizy danych źródłowych eksperci stwierdzili, że ze względu na zbyt małą liczebność badanych zwierząt i dobór rasy przedstawione wnioski nie mają poparcia w wynikach. Jeżeli  prof. Seralini nie usunie swoich rewelacji osobiście, redakcja uczyni to samodzielnie zamieszczając odpowiedni, krytyczny komentarz. Więcej o aferze można przeczytać na stronie  Retraction Watch - http://retractionwatch.com/2013/11/28/controversial-seralini-gmo-rats-paper-to-be-retracted/.

 

Z przyjemnością informujemy, iż Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii  PAN im Prof. Wacława Szybalskiego w składzie: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – przewodnicząca Kapituły, prezes Zarządu Fundacji im. Profesora Wacława Szybalskiego, wice-przewodnicząca KB PAN, Prof. dr hab. Jacek Bigda, przedstawiciel Zarządu FPWS, Prof. dr hab. Józef Kur, przedstawiciel Zarządu FPWS, Dr hab. Marcin Filipecki, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Andrzej Okruszek, wi-ce przewodniczący KB PAN, Prof. dr hab. Anna Skorupska, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący KB PAN, podjęła decyzję, iż spośród 11 osób nominowanych (patrz niżej) Nagrodę Komitetu Biotechnologii  PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą oryginalną prace naukową, opublikowaną w roku 2012 przez młodego badacza, otrzymuje Pan dr Marcin Pieczyński z Zakładu Ekspresji Genów, Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację zatytułowaną “Down-regulation of CBP80 gene expression as a strategy to engineer a drought-tolerant potato”. Współautorami publikacji są:Waldemar Marczewski, Jacek Hennig, Jakub Dolata, Dawid Bielewicz, Paulina Piontek, Anna Wyrzykowska, Dominika Krusiewicz, Danuta Strzelczyk-Zyta2, Dorota Konopka-Postupolska, Magdalena Krzeslowska, Artur Jarmolowski i Zofia Szweykowska-Kulinska. Praca została opublikowana w Plant Biotechnology Journal (2012), pp. 1–11.  doi: 10.1111/pbi.12032

W ramach promocji laureata, dr Marcin Pieczyński miał okazję zaprezentować swoje wyniki na forum walnego posiedzenia Komitetu Biotechnologii 12.05.2014 r w siedzibie PAN w Warszawie. Z przyjemnością przedstawiamy pdf jego wykładu.

Laureatowi bardzo serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że komitet redakcyjny kwartalnika Komitetu Biotechnologii PAN "BioTechnologia" wybrał najlepszą pracę młodego polskiego naukowca opublikowaną w tym piśmie w 2012 r. Laureatką tzw. "małej" nagrody  im. Profesora Wacława Szybalskiego została Pani dr Dorota WIECZOREK, pierwsza autorka pracy "Phytotests as tools for monitoring the bioremediation proces of soil contaminated with diesel oil", opublikowanej w vol. 93(4) str. 431-439. Współautorami pracy są: E. KWAPISZ, O. MARCHUT-MIKOŁAJCZYK i  S. BIELECKI.

Gratulujemy!

 

Podkategorie