Trwają konsultacje publiczne projektów ustawy i rozporządzeń związanych z GMO w Polsce. Poniżej poajemy bezpośrednie linki do wymienionych aktów prawnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Na dole opisu każdego projektu są zakładki pokazujące etap zaawansowania prac nad projektem - należy kliknać na zakładkę "konsultacje publiczne" i znaleźć odpowiedni plik do pobrania:

Projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272800

Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

Szanowni Państwo,

zachęcam do zgłaszania kandydatów do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą  pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym w roku 2014.

Info o nagrodach pod następującymi linkami: http://www.kbiotech.pan.pl/PL/component/content/article/65-uncategorised/127-nagrody-komitetu-biotechnologii-pan-im-prof-wacawa-szybalskiego oraz http://www.fpws.pl/index.php?p=nagrody

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO 31 LIPCA! - WYNIKI!!!

POZDRAWIAM SERDECZNIE,
Profesor EWA ŁOJKOWSKA

prezes zarządu Fundacji im. Profesora Wacława Szybalskiego

W ślad za PAP informujemy o podpisaniu 6.02.2015 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przyjętej pod koniec listopada przez Sejm, nowelizacji ustawy o GMO. Nowelizacja ta zakłada zaostrzenie przepisów związanych z hodowlą i wykorzystaniem organizmów genetycznie modyfikowanych w laboratoriach. Komitet Biotechnologii PAN, podobnie jak wielu najwyższej klasy ekspertów, wielokrotnie zabierał głos ws. szkodliwości restrykcyjnych przepisów zawartych w tej ustawie dla rozwoju biogospodarki w Polsce i bezskutecznie prezentował je najwyższym organom państwowym. Nowela reguluje m.in. hodowlę w laboratoriach organizmów modyfikowanych genetycznie. Dotyczy zamkniętego użycia zmodyfikowanych genetycznie organizmów i mikroorganizmów.  Regulacja zakłada, że obecny system wydawania zgód na zamknięte użycie GMO zastąpiony zostanie systemem, w którym wydawane będą "zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej oraz zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych".

Małopolskie Centrum Biotechnologii, Fundacja Klaster LifeScience Kraków oraz US Departament of Agriculture zaparsza na seminarium z cyklu "Think.GIN" (Global Innovative Networked) dotyczące GMO (Genetically modified organisms - the current status of GMO with a worldwide view: the technology and politics around it). Seminarium odbędzie się w poniedziałek 16 marca 2015 r. w godzinach 15.00-18.00 i we wtorek 17 marca 2015 w godzinach 10.00-12.00 w Park LifeScience, ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Wykłady wygłoszą Dr Yiping Qi (East Carolina University, NC, USA), Prof. Tomasz Twardowski i Dr Agata Tyczewska (Instytut Chemii Bioorganicznej). Szczegółowy program do pobrania. Zapraszamy.

Dosyć niespodziewanie 2 grudnia 2014 r. Sejm na swym 80. posiedzeniu  uchwalił nowelizację ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Dalsze procedowanie znowelizowanej ustawy bedzie realizowane przez Senat oraz Prezydenta. Podaję za informacjami na stronie www.sejm.gov.pl:

Podkategorie