eurobiotech

Wielkim sukcesem zakończył się EUROBIOTECH 2017 (6th Central European Congress of Life Sciences). Sztandarowa impreza biotechnologów z Europy Centralnej odbyła się 11 – 14 września 2017 w Krakowie. Dopisali goście największego, światowego formatu, w tym nobliści, a młodzi naukowcy zdobyli nagrody. Poniżej sprawozdanie, a w załączeniu graficzne podsumowanie. Klikając tutaj obejrzysz relację video na PlatonTV. Zapraszamy ponownie za 2 lata!

SPRAWOZADANIE
6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech
11 – 14 września 2017 r., Kraków: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków; ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
Zasadniczym  zadaniem Komitetu Biotechnologii PAN jest promocja biotechnologii.  Organizacja międzynarodowej konferencji, rozpoznawanej przez  środowisko  europejskie i  z licznym udziałem  zarówno wykładowców jak i  uczestników z 22 państw– to istotne spełnienie zadań statutowych. [w zał. – dane ilościowe uczestnictwa w Kongresie oraz program Kongresu].  
W kompleksie zagadnień dyskutowanych bardzo istotne  miejsce zajmuje biogospodarka, bowiem biotechnologia jest podstawą bioekonomii, a zwłaszcza „circular economy”, czyli gospodarki w obiegu zamkniętym.  Zarówno zagadnienia biotechnologii przemysłowej, jak i medycznej czy rolniczej  jednoznacznie opierają się na surowcach odnawialnych i wykorzystaniu metod biologicznych do produkcji dóbr i usług.  Realizacja zadań wynikających z programu „Horizon2020” nakreślonego przez Komisję Europejską wymaga  oparcia nowoczesnego przemysłu na osiągnięciach naukowych.
W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na  wykłady  zaproszonych  laureatów nagrody Nobla: prof. Ada Yonath [mówiła o perspektywie nowych antybiotyków] oraz prof. Roberta  Hubera [który przedstawił rozwój przemysłu biotechnologicznego w perspektywie  ostatnich 50 lat]. Wykłady plenarne, jak przykładowo, Nikolausa Rajewsky z Berlina omawiały zagadnienia  dotyczące mikroRNA czy też CRISPR/Cas90   [Leszek Łażyński; SGGW, Warszawa] oraz Dr. Marios Markakis [Komisja Europejska] prezentujący problematykę biotechnologii roślin z perspektywy Komisji Europejskiej.
Cechą charakterystyczną i unikatową Kongresu Eurobiotech2017 było wprowadzenie szczególnej problematyki: "Biotechnology in art", "Dual use of Biotechnology", a przede wszystkim szerokie uwzględnienie bioekonomii.  Podjęcie tematyki  korelacji sztuki i nauki,  jak również potencjalnego bioterroyzmu - to elementy holistycznego spojrzenia na zagadnienia gospodarki z punktu widzenia biotechnologa. Te  kwestie spotkały się z  dużym uznaniem środowiska. Z głębokim przekonaniem można ocenić, że zagadnienia te będą  szeroko analizowane w bliskiej przyszłości.
W program Kongresu zostały wpisane również dwa wydarzenia satelitarne – sesja studencka oraz sesja „Jak zarobić na nauce?” związana ze specjalną Strefą Transferu Technologii wydzieloną w ramach wystawy towarzyszącej kongresowi. Celem przedsięwzięcia było pokazanie projektów do komercjalizacji oraz zademonstrowanie praktycznych rozwiązań i opcji podjęcia efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem.
Dla promocji polskiej nauki  z pewnością istotne znaczenie mają nagrody naukowe: trzy  bezpłatne uczestnictwa w ECB 2018 w Genewie [3 nagrody dla autorów najlepszych posterów w formie bezpłatnego „wpisowego” na  Geneva Congress ECB2018], nagroda  Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego oraz nagroda AgroBioTop za najlepszą publikację z zakresu „zielonej” biotechnologii [ta nagroda została ogłoszona po raz pierwszy w trakcie Eurobiotech2017 ].
Dla sukcesu naukowego Kongresu Eurobiotech zasadnicze znaczenie miała sprawna organizacja, bardzo dobre zaplecze [logistyka konferencji] oraz atmosfera ośrodka akademickiego jakim jest Kraków. Ogromna zasługa w zabezpieczeniu doskonałej logistyki ma krakowska firma Targi w Krakowie [TwK], właściciel nowoczesnego centrum konferencyjnego Expo Kraków, w którym realizowane były obrady Eurobiotech 2017.