biomillenium2017 

Ogólnopolska Konferencja Biotechnologów i Mikrobiologów: Biomillenium 2017, Gdańsk 6-8 września 2017

Szanowni Państwo
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji BioMillenium 2017 – "Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii", która odbędzie się w dniach 6-8 września 2017 na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku.

Głównym organizatorem Konferencji jest Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.
Współorganizatorami są również Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
Prezentowane prace będą podzielone na pięć tematycznych sesji:
Biotechnologia: w medycynie,
                w przemyśle,
                w ochronie środowiska i w rolnictwie,
                molekularna
Mikrobiologia:  kliniczna,
                molekularna
Konferencja rozpocznie się wykładem przedstawiającym sylwetkę, zainteresowania i osiągnięcia naukowe zmarłego w roku 2016 prof. hab. dr Józefa Kur, założyciela Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej oraz naukowca, który swoimi pracami wiele wniósł do mikrobiologii i biotechnologii.  
Przewidujemy wykłady plenarne, prezentacje ustne, sesję plakatową oraz warsztaty praktyczne prowadzone przez firmy. Mamy nadzieję, że prezentacje Państwa wyników badań naukowych wykażą, że biotechnologia i mikrobiologia nie jest wciąż dziedziną „nauki przyszłości”, ale już dziś przyniosła rozwiązania stosowane w wielu gałęziach przemysłu i w medycynie oraz coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie.   
Wierzymy, że Konferencja będzie okazją do nawiązania kontaktów umożliwiających efektywną współpracę. Zapraszamy do udziału w Konferencji pracowników naukowych, doktorantów,  studentów, członków Towarzystw oraz ich sympatyków. 
Życzymy miłego pobytu w Gdańsku.

Organizatorzy Konferencji BioMillenium 2017
Kontakt: 583472417- sekretariat oraz 583472383; 583486412; 583472406; 583472302