Drukuj

W dniu 7.10.2013 w godzinach 10.30-12.30 w Auli im. Józefa Paczoskiego na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędą się wykłady otwarte profesorów Barbary Hohn i Thomasa Hohna ze Szwajcarii, w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”. Oboje zaproszeni goście to światowej sławy naukowcy specjalizujący się w biologii molekularnej i wirusologii roślin. Prof. Barbara Hohn pracuje w Instytucie Friedricha Mieschera w Bazylei, a prof. Thomas Hohn w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Bazylei.

Tytuły wykładów są następujące:

1. prof. Barbara Hohn: „Genetic and epigenetic responses of plants to stress”

2. prof. Thomasa Hohna: “Battles of viral small RNAs”.

Prof. Barbara Hohn opracowała wraz z mężem prof. Thomasem Hohnem techniki biologii molekularnej, które stały się najważniejszymi technikami umożliwiającymi klonowanie długich fragmentów DNA i zakładanie bibliotek genomowych. Odkryła mechanizm transferu bakteryjnego T-DNA do roślin, co dało podwaliny pod technologie uzyskiwania roślin transgenicznych i genomikę funkcjonalną. Następnie wyjaśniła molekularne mechanizmy rekombinacji homologicznej u roślin, a także odkryła zwiększenie poziomu rekombinacji pod wpływem patogenów.

Badania prof. Thomasa Hohna koncentrują się wokół biochemii wirusów, najpierw prokariotycznych, a następnie roślinnych. Jest odkrywcą pierwszego roślinnego pararetrowirusa – wirusa mozaiki kalafiora (CaMV), a także odkrywcą silnego promotora tego wirusa, zwanego CaMV 35S, powszechnie wykorzystywanego w uzyskiwaniu wysokiej ekspresji genów u roślin. Wyjaśnił strategie wirusów roślinnych by ich geny ulegały efektywnej ekspresji w komórce gospodarza. W ostatnich latach wykrył wirusowe inhibitory procesu wyciszania infekcji wirusowych u roślin, a także wykrył pulę małych RNA produkowanych przez roślinę w odpowiedzi na infekcję CaMV.

 Serdecznie zapraszamy

W imieniu pracowników Instytutu Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UAM

Zofia Szweykowska-Kulińska

DMC Firewall is a Joomla Security extension!