Pod koniec czerwca Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich (EASAC; European Academies Scientific Advisory Council) przedłożyła Komisji Europejskiej raport nt. agrobiotechnologii - "Planting the future" (streszczenie). Raport przedstawia aktualną sytuację agrobiotechnologii na świecie i w Europie. W raporcie dobitnie stwierdzono, że Unii Europejskiej nie stać na rezygnację z inżynierii genetycznej, a biogospodarka to klucz do przyszłości. Podkreślono także, iż wykorzystanie roślin GM wpisuje się w zasady integrowanej produkcji, której jednym z najważniejszych celów jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Zasadnicze zalecenia wynikające z tego raportu sformułowano jako konkluzje:

 

  1. Prawna regulacja końcowego produktu a nie technologii. [Myśli się tutaj o konieczności przeprowadzenia deregulacji, a zatem zmniejszenia stopnia kontroli i nadzoru prawnego oraz administracyjnego. Musi być ona oparta na danych naukowych (science based deregulation), np. owoce kiwi czy ziemniaki, nigdy nie podlegały kontroli i regulacjom prawnym, a w tych przypadkach znane są liczne przykłady toksycznych i alergennych cech tych produktów. Sugeruje się by wzory zaczerpnąć z przepisów obowiązujących w Kanadzie].
  2. Rozpoznanie znaczenia wszelkich nowych technologii rolniczych musi być jednakże połączone z regulacjami prawnymi. Regulacje prawne technologii GM są już obecnie obowiązujące i nadmiernie ograniczające postęp w krajach UE, bowiem te obowiązujące normy prawne uważa się za restrykcyjne . Regulacje prawne UE winny wspierać małe i średnie firmy rolne; natomiast obecna legislacja wspomaga wielkie firmy ponadnarodowe.
  3. Zasadnicze znaczenie ma komunikacja społeczna. Konieczne jest poparcie i propagowanie popularyzacji nauki. Konieczna jest dyskusja publiczna, która winna być oparta na danych naukowych, a nie na emocjach społeczeństwa.
  4. Raport podkreśla rolę UE w rozwoju nowoczesnych technologii przy jednoczesnym podkreśleniu osiągnięć i znaczenia gospodarczego rozwijających się ekonomii [Chiny, Indie, Brazylia, Argentyna]. Podkreślenia wymaga bardzo przykra konkluzja o traceniu przez Europę       pozycji światowego lidera w zakresie technik inżynierii genetycznej. W konsekwencji niezbędnym zaleceniem dla Komisji Europejskiej jest podkreślenie konieczności finansowania badań podstawowych.
  5. Rozwój technik inżynierii genetycznej jest konsekwencją doskonalenia technik hodowlanych realizowanych przez wiele stuleci.
  6. Rola wielkich firm ponadnarodowych i znaczenie własności intelektualnej musi być docenione; w szczególności przyjęcia „patentu jednolitego” w krajach UE będzie miało istotne znaczenie.
  7. Istotne będzie również wprowadzenie nowej nomenklatury; proponuje się: plant molecular breeding [molekularna hodowla roślin] oraz modern technology crop improvement [doskonalenie roślin uprawnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii].

Raport będzie publikowany w formie drukowanej w dużym nakładzie i dystrybuowany na całym świecie. Pełny tekst raportu jest dostępny na naszych stronach oraz w kwartalniku Komitetu Biotechnologii „Biotechnologia” w nr 3/2013 [w języku angielskim].