Drukuj

Rozpoczynamy publikację elektronicznego pisma, które ma być przestrzenią do swobodnej, ale i rzeczowej refleksji dla wszystkich, którzy interesują się sprawami nauki, chcą zająć stanowisko i zabrać głos w ważnych dla nauki sprawach - "Panorama PAN".

Czasopismo „Panorama PAN” odpowiada na potrzebę szybszego reagowania na zmiany zachodzące w świecie współczesnej nauki. Ma także promować Polską Akademię Nauk, przede wszystkim jako instytucję, we wszystkich aspektach jej działania naukowego, organizacyjnego i publicznego. Będzie prezentować działalność nie tylko organów centralnych PAN, ale także placówek i komitetów PAN działających na terenie kraju. Będzie się również wypowiadało w sprawach prawnych, finansowych i organizacyjnych życia naukowego w Polsce.

Dotychczasowe wydawnictwa Akademii cechuje specjalistyczny charakter, dosyć duża objętość oraz niewielka częstotliwość wydawania (miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Intensywność i dynamika wydarzeń w nauce oraz w obszarach okołonaukowych jest tak ogromna, że konieczne okazuje się skorzystanie z nowoczesnych możliwości komunikowania. Tak powstała „Panorama PAN” – niewielki objętościowo periodyk, który trafi bezpośrednio do skrzynek e-mail pocztą elektroniczną lub po jednym „kliknięciu” na stronie internetowej pisma.

Formuła czasopisma jest otwarta na najróżniejsze sposoby wypowiedzi, tak informacyjnej, jak i publicystycznej – artykuły, felietony, polemiki, wywiady, eseje itp. W takiej formule z pewnością każdy znajdzie coś interesującego dla siebie: artykuły, które warto będzie przeczytać i wobec których warto będzie zająć stanowisko.

Jak wskazuje tytuł pisma (gr. pan ‘wszystko’; hórama ‘wzrok, widok’), panorama daje szeroki kadr, pełny i rozległy, pozwalający na ogląd całości. Dlatego też będziemy poruszać zagadnienia zarówno najważniejsze, najbardziej aktualne, jak i te spoza głównego nurtu nauki.

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnych numerów, dzielenia się swoimi opiniami, a także do czynnego współtworzenia „Panoramy PAN”!

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd