Ostatnio sekretarz stanu w brytyjskim Department for Environment, Food and Rural Affairs (odpowiednik ministra rolnictwa) Owen Paterson poparł wykorzystanie żywności GMO i dostrzegł jego znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Wielkiej Brytanii. Podkreślił znaczenie organizmów GM dla środowiska w rolnictwie zrównoważonym i bioremediacji. Bardzo cieszy, że stanowisko to jest poparte dokumentacją naukową, a nie sondażami wyborczymi.