Presidium of the Committee of Biotechnology of the Polish Academy of Sciences

President

Prof. Tomasz TWARDOWSKI - Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznań

    Executive Board member of EUROPEAN FEDERATION OF BIOTECHNOLOGY

Vice-President
Prof. Ewa ŁOJKOWSKA – Intercollegiate Faculty of Biotechnology University of Gdansk – Medical University of Gdansk, Gdańsk
Prof. Jerzy DŁUGOŃSKI - University of Łódź

Prof. Grzegorz WĘGRZYN - University of Gdańsk

Presidium members
Prof. Józef DULAK - Jagiellonian University, Kraków

Prof. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA – Adam Mickiewicz University, Poznań

Secretary
Dr. Marcin FILIPECKI - Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warszawa 

 

All Committee of Biotechnology Members

Honorary Members

PAS Members

 • Czł. rzeczyw. PAN Stefan MALEPSZY - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  genetyka, agronomia
 • Czł. koresp. PAN Włodzimierz BEDNARSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  biotechnologia żywności
 • Czł. koresp. PAN Zdzisław SMORĄG - Instytut Zootechniki PIB, Kraków
  biotechnologia rozrodu zwierząt
 • Czł. koresp. PAN Grzegorz WĘGRZYN - Uniwersytet Gdański
  biologia molekularna, mikrobiologia, biotechnologia medyczna
 • Czł. koresp. PAN Janusz BUJNICKI - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
  biologia molekularna, bioinformatyka
 • Czł. koresp. PAN Kazimierz STRZAŁKA - Uniwersytet Jagielloński
  fizjologia i biotechnologia roślin

Ordinary Members

 • Prof. dr hab. Wojciech BAL - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • Prof. dr hab. Ewa BARTNIK – Uniwersytet Warszawski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
  genetyka, biologia molekularna, choroby mitochondrialne
 • dr hab. Przemysław BERNAT - Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Wojciech BIAŁAS - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Jacek Edward BIELECKI - Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Stanisław BIELECKI - Politechnika Łódzka
  biochemia techniczna, enzymologia
 • Prof. dr hab. Jolanta BRYJAK - Politechnika Wrocławska
  enzymologia przemysłowainżynieria bioprocesowa
 • dr Krzysztof BRZÓZKA - Selvita S.A.
  biotechnologia medyczna w onkologii
 • dr hab. Beata BURZYŃSKA - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
  biotechnologia medyczna
 • Prof. dr hab. Jerzy DŁUGOŃSKI - Uniwersytet Łódzki
  mikrobiologia przemysłowa
 • Prof. dr hab. Józef DULAK - Uniwersytet Jagielloński
  biochemia, biotechnologia medyczna, biologia molekularna
 • Prof. dr hab. Marek FIGLEROWICZ - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  biotechnologia roślin, biologia molekularna, wirusologia, biologia RNA
 • Dr hab. Marcin FILIPECKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  biotechnologia roślin
 • Dr hab. Marek FOL - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Włodzimierz GRAJEK - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  biotechnologia żywności
 • Prof. dr hab. Jacek HENNIG - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
  biochemia, biologia molekularna
 • dr Małgorzata KĘSIK-BRODACKA - Instytut Biotrechnologii i Antybiotyków
  enzymologia przemysłowa
 • Prof. dr hab. Andrzej Kiejstut KONONOWICZ - Uniwersytet Łódzki
  genetyka molekularna roślin
 • Prof. dr hab. Maria KOZIOŁKIEWICZ - Politechnika Łódzka
  biotechnologia, chemia bioorganiczna
 • Prof. dr hab. Liliana KRZYSTEK - Politechnika Łódzka
 • dr hab. Katarzyna Dorota LISOWSKA - Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Małgorzata ŁOBOCKA - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
  mikrobiologia przemysłowa
 • Prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG, Gdańsk
  biotechnologia roślin, fitopatologia
 • dr hab. Robert MALINOWSKI - Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
  biotechnologia roślin
 • dr Aleksandra MAŁYSKA - European Technology Platform "Plants for the Future"
  transfer technologii, legislacja
 • Prof. dr hab. Joanna MANKIEWICZ-BOCZEK - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, Uniwersytet Łódzki
  biologia molekularna, biotechnologia ekologiczna
 • Prof. dr hab. Korneliusz MIKSCH - Politechnika Śląska, Gliwice
  biotechnologia środowiska
 • Kazimierz MURZYN - Klaster Life Science, Kraków
  komecjalizacja biotechnologii, legislacja
 • Prof. dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Radzików
  biotechnologia roślin
 • Prof. dr hab. Barbara NAWROT - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
  chemia bioorganiczna
 • Prof. dr hab. Wacław ORCZYK - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
  biotechnologia roślin
 • dr hab. Katarzyna PARASZKIEWICZ - Uniwersytet Łódzki
  mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia żywności
 • Prof. dr hab. Waldemar Roman RYMOWICZ - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Jan SADOWSKI - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  genetyka molekularna, biotechnologia roślin
 • dr hab. Anna SIP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  biotechnologia przemysłowa, mikrobiologia
 • Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • Prof. dr hab. Anna SKORUPSKA - Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Mirosława SŁABA - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. med. Ryszard SŁOMSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  biotechnologia, biotechnologia medyczna
 • dr Sławomir SOWA - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
  biotechnologia roślin, legislacja GMO
 • Prof. dr hab. Piotr P. STĘPIEŃ - Uniwersytet Warszawski
  genetyka molekularna
 • Prof. dr hab. Maciej STOBIECKI - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Joanna SURMACZ-GÓRSKA - Politechnika Śląska, Gliwice
  biotechnologia środowiska
 • Prof. dr hab. Jan SZOPA-SKÓRKOWSKI - Uniwersytet Wrocławski
  biotechnologia roślin
 • Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  biologia molekularna
 • Prof. dr hab. Zdzisław TARGOŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  biotechnologia żywności
 • Prof. dr hab. Marek TCHÓRZEWSKI - Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
  biologia molekularna,biotechnologia medyczna
 • Prof. dr hab. Tomasz TWARDOWSKI - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
  biologia molekularna, legislacja w biotechnologii
 • Prof. dr hab. Halina WĘDRYCHOWICZ - Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
 • Prof. dr hab. Przemysław WOJTASZEK - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  biologia molekularna roślin
 • Prof. dr hab. Janusz ZIMNY - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
  biotechnologia roślin