Research and responsibility: European National Science Academies make recommendations on Gain of Function research

In Gain of Function studies, genes in viruses are experimentally modified to study the mechanism of virus spread. In a new report published today, the European National Science Academies (EASAC) discuss the risks and benefits of this type of research and recommend a case-to-case risk assessment and an increased public dialogue.

Read report

Recent years have confirmed that the threat of pandemics is a real one. Mutations of viruses – in particular avian influenza – have kept the public and policy-makers on the alert. The potential human and economic costs of pandemics, an uncontrolled spread of infectious diseases in a population, are substantial. Therefore, effective prevention is high on the agenda in many EU Member States.

The scientific community has contributed to preparedness for future influenza pandemics by engaging in innovative research. In particular Gain of Function research, which involves experimental modification of genes in viruses to gain a clearer scientific understanding of the biological mechanisms at work including those responsible for virus spread from animals to humans and  transmissibility among humans. However, research with viruses brings with it the potential twin risk of unintentional accidents and intentional misuse.

Dawid Myśliwiec, naukowiec i bloger, twórca kanału na YouTube "Uwaga! naukowy bełkot" popularyzuje i omawia różne ciekawe, często kontrowersyjne tematy na pograniczu życia codziennego i nauki. Tym razem zabrał się za GMO i prezentuje film z cyklu "Słowo na sobotę" (odc. 29) pt. "Jak (i po co) robi się GMO?". Zapraszamy do obejrzenia i przemyśleń nie tylko tego odcinka. Równocześnie zachęcamy do śledzenia wpisów w blogu "GMObiektywnie", tworzonego przez Wojciecha Zalwskiego, również naukowca i dziennikarza, który koncentruje się prawie wyłącznie na biotechnologii i regularnie dostarcza aktualnych i ciekawych informacji. Zachęcamy również do zaglądania do innych serwisów tematycznych dotyczących biotechnologii - skróty do nich znajdziecie na naszej stronie www w zakładce "Inne strony związane z biotechnologią".

Szanowni Czytelnicy,
za zgodą i w kooperacji z Redakcją kwartalnika "Nauka" [pismo w systemie  "open acces"] przedstawiamy cykl artykułów opublikowanych na łamach "Nauki" dotyczących zarówno perspektyw rozwoju biotechnologii, jak i własności intelektualnej, zagadnień społecznych i prawnych związanych z tą dynamiczną dziedziną wiedzy i gospodarki. Jesteśmy wdzięczni Redakcji [oraz Autorom, którzy przekazali swe prawa autorskie  Redakcji], a jednocześnie wyrażamy przekonanie, że w ten sposób poszerzamy grono Czytelników i promujemy problematykę polskiej biotechnologii. Zapraszamy do lektury (tytuły artykułów przeniosą Państwa do wersji pdf):

Coraz więcej faktów naukowych osłabia ideologię anty-GMO. Na dyskusję o GMO w ostatnich miesiącach zasadniczy wpływ mają dwa fakty naukowe. Jeden związany jest z odkryciem, że słodki ziemniak spożywany od tysięcy lat przez miliony ludzi jest w gruncie rzeczy naturalnym GMO, czyli rośliną noszącą dodatkowe geny bakteryjne, wprowadzone spontanicznie, bez wiedzy naukowców. Zachęcamy do lektury omówienia tematu przez Prof. Jonathana Jonesa z Salisbury Laboratory w Norwich (Wlk. Brytania)  zamieszczonego w Nature Plants. Drugim niezmiernie ciekawym faktem biologicznym jest rozwój metod edytowania genomu czyniąc zmiany wprowadzane metodami inżynierii genetycznej nieodróżnialnymi od konwencjonalnej mutagenezy, a zarazem o niespotykanej precyzji. Rzecz jasna konsekwencją tego odkrycia są prace eksperymentalne zarówno w biotechnologii medycznej jak i roślinnej. Zachęcamy do lektury omówienia tematu pióra Heidi Ledford z czerwcowego numeru Nature.

Szanowni członkowie Komitetu Biotechnologii,

 

Chciałbym zaprosić Państwa do współpracy w procesie przygotowania/ konsultowania stanowiska dotyczącego przyszłych projektów naukowych, jakie staną się tematami konkursów w programie Horyzont 2020.

Mamy możliwość wywarcia wpływu na kształt drugiego programu roboczego w ramach Horizon 2020 (na lata 2016-2017) za pośrednictwem pana Tomasza Nocunia, z firmy SELVITA, członka Klastra LifeScience Kraków, który jest członkiem „Horizon 2020 Advisory Group: Food Security, Sustainable Agriculture, Marine and Maritime Research, and the Bio-economy and Biotechnology”. W ten sposób możemy (choć trochę) zwiększyć szanse, że obszary badawcze kluczowe dla Polski oraz polskich instytucji naukowych zostaną uwzględnione w konkursach w programie Horizon 2020. Powyższa Grupa Doradcza zajmuje się zagadnieniami jednego z siedmiu wyzwań społecznych (Societal Challenges) określonych w programie Horizon 2020 (pozostałe dla porównania na str. 5 załącznika Annex I):

Podkategorie