Na pytania o GMO odpowiada prof. dr hab. Stefan Malepszy z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Monika Kaczmaryk: Co to jest genetycznie zmodyfikowany organizm – GMO?

Prof. Malepszy: Organizmy GM to organizmy (z wyłączeniem człowieka), które mają określoną jedną lub więcej właściwości powstałych w wyniku zastosowania inżynierii genetycznej. Organizmy GM wyróżniamy zatem ze względu na sposób spowodowania u nich wystąpienia określonej właściwości. Sposób ten polega na wprowadzeniu informacji genetycznej i odbywa się w warunkach laboratoryjnych. Ma to wiele analogii do szeroko stosowanej w rolnictwie inseminacji zwierząt ( gdzie materiał genetyczny mający doprowadzić do uzyskania potomstwa o pożądanych właściwościach jest także specjalnie przygotowywany w warunkach laboratorium). Jednak do inseminacji używa się całej informacji genetycznej organizmu (zawartej w gamecie męskiej), natomiast w przypadku organizmów GM maleńkiej części tej informacji – jednego lub kilku genów. Odpowiednio przygotowaną informację genetyczną nazywa się transgenem. Podobnie jak w przypadku nasienia, transgen nie zawiera sztucznych, obcych dla organizmu substancji.

Podkategorie