Z przyjemnością informujemy, iż Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im Prof. Wacława Szybalskiego wybrała laureatów za rok 2013 spośród 10 osób nominowanych (kliknij żeby zobaczyć listę nominacji). Nagrodę za najlepszą oryginalną pracę naukową, opublikowaną w roku 2013 przez młodego badacza, otrzymują ex aequo Pani dr Anieszka Fiszer z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN za pracę "Self-duplexing CUG repeats selectively inhibit mutant huntingtin expression" opublikowaną w Nucleic Acids Research Vol. 41, No. 22, pp. 10426-10437 oraz Pan dr Fabian Giska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN za publikację zatytułowaną “Phosphorylation of HopQ1, a Type III Effector from Pseudomonas Syringae, Creates a Binding Site for Host 14-3-3 Proteins” opublikowaną w Plant Physiology vol. 161 no. 4 pp. 2049-2061.

Laureatom bardzo serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że komitet redakcyjny kwartalnika Komitetu Biotechnologii PAN "BioTechnologia" wybrał najlepszy artykuł opublikowany w tym piśmie w 2013 r. Laureatkami tzw. "małej" nagrody  im. Profesora Wacława Szybalskiego zostały Panie dr Sylwia Zielińska i Profesor Ewa Kępczyńska z Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę "Neural modeling of plant tissue cultures: a review" 93/3 str. 253-268.

Gratulujemy!

Uniwersytet Jagielloński i Towarzystwo Maxa Planck'a tworzą nowe zespoły badawcze "Max Planck Research Groups" pracujące w zakresie biofizyki, biologii molekularnej roślin i neurobiologii i rekrutuje młodych liderów i członków grup. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Szanowni Państwo,

zachęcam do zgłaszania kandydatów do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą  pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym.

Info o nagrodach pod następującymi linkami: http://www.kbiotech.pan.pl/PL/component/content/article/65-uncategorised/127-nagrody-komitetu-biotechnologii-pan-im-prof-wacawa-szybalskiego oraz http://www.fpws.pl/index.php?p=nagrody

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Aktualne losy tej ustawy można śledzić na stronach Sejmu RP pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2394.

Podkategorie