microbial biodegradation

Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application

Edited by:

Jerzy Długoński - Department of Industrial Microbiology and Biotechnology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Łódź, Poland

Publisher:

Caister Academic Press

Pollution is a major challenge for mankind, responsible for millions of premature deaths globally. Current research aims to harness and enhance the natural ability of microbes to degrade or metabolize a huge range of compounds including hydrocarbons, radionuclides and metals. In recent years the application of omics technologies to biodegradation research has generated a plethora of new data, providing a greater understanding of the key pathways of organisms and new insights into their adaptability to changing environmental conditions.

Niemiecki gigant chemiczny potwierdza przejęcie amerykańskiego potentata w branży agrochemicznej i nasiennej, firmę Monsanto, znanego przede wszystkim z dużej aktywności we wprowadzaniu do uprawy odmian roślin genetycznie modyfikowanych. Transakcja warta 66 miliardów USD doprowadzi do powstania koncernu kontrolującego 25% rynku pestycydów i nasion (nie tylko GM). Więcej informacji w serwisie BBC (kliknij).

Bayer Logo    + monsanto_logo

 

PTG2016

Szanowni Państwo,
chcemy gorąco zaprosić Państwa do udziału w V Polskim Kongresie Genetyki, który jest kolejnym, wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Tradycyjnie, raz na 3 lata w gronie ekspertów oraz specjalistów zapraszamy do szerokiej dyskusji, wszystkie środowiska genetyczne. Prezentujmy aktualne osiągnięcia, rozmawiajmy o możliwościach i perspektywach rozwoju, o wszystkich problemach i kontrowersjach - także natury etycznej. Przesłaniem Kongresu jest dążenie do integracji środowisk różnych specjalności, dla których wspólnym mianownikiem jest fascynujący postęp w genetyce człowieka, zwierząt, roślin oraz drobnoustrojów.
V Polski Kongres Genetyki odbędzie się w Łodzi , w dniach 19-22 września 2016.

Sprawozdanie ECB2016

European Congress Biotechnology European Federation of Biotechnology 3-6.-07.2016r., Kraków

European Congress Biotechnology odbył się 3-6.07.2016r., w Krakowie [ECB2016]. Kongres był zorganizowany przez European Federation of Biotechnology oraz Komitet Biotechnologii PAN, natomiast technicznymi realizatorami ECB2016 były Targi w Krakowie [TwK] oraz londyńska firma TFI. W  ECB2016 uczestniczyło łącznie ok. 1000 osób, natomiast  naukowców zarejestrowanych było ponad 860. Uczestnicy  reprezentowali 63 kraje ze wszystkich  kontynentów. Najliczniej reprezentowana była oczywiście Polska [220 uczestników], następnie Niemcy [56], Brytyjczycy [55]. W  trakcie Kongresu przedstawiono 2 wykłady otwarcia i  jeden zamknięcia, 20 wykładów plenarnych oraz ponad 200 krótkich doniesień ustnych i ok. 400 komunikatów posterowych.

W świetle projektu zmian w Ustawie mówiącego o Polsce jako strefie wolnej od GMO warto zwrócić uwagę na list 110 żyjących Noblistów (http://supportprecisionagriculture.org/nobel-laureate-gmo-letter_rjr.html) skierowany do władz organizacji Greenpeace, Narodów Zjednoczonych oraz Rządów Państw. List ten wspiera tzw. "Precision Farming"  wykorzystujące technologię GMO i w imię zasad humanitaryzmu zwraca się z prośbą o zaniechanie prowadzenia negatywnej, a opartej na nierzetelnych podstawach, kampanii skierowanej przeciwko technologiom modyfikacji genetycznych. Uczeni szczególnie zwracają uwagę na szkodliwość kampanii przeciwko tzw. złotemu ryżowi, który poprzez precyzyjne wprowadzenie kilku dodatkowych genów syntetyzuje beta karoten, którego spożywanie może uchronić setki tysięcy dzieci rocznie przed ślepotą i innymi zaburzeniami związanymi z niedoborem witaminy A.

Polecamy zarazem wiadomości dot. GMO, stojące w jawnej opozycji do demagogii i ideologii organizacji sprzeciwiających się tej technologii: http://supportprecisionagriculture.org/gmo_news.html oraz zachęcamy do poparcia apelu Noblistów: http://supportprecisionagriculture.org/index.html. Na stronie internetowej powyższej inicjatywy znajdziecie wiele innych informacji i filmów tłumaczących bez propagandy czym jest biotechnologia.

 

Podkategorie