Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, skupiający ekspertów z zakresu nauk biologicznych,
stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki, a zarazem członek sieci European Sustainable
Agriculture through Genome Editing (EU-SAGE, https://www.eu-sage.eu/), wspiera apel EU-SAGE
wzywający do promowania proporcjonalnego i niedyskryminującego podejścia do innowacyjnych
metod hodowli roślin. Wykorzystanie nowych technik hodowli roślin (w tym edycji genomu metodą
CRISPR) powinno znacząco wspomóc realizację Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green
Deal), jak i strategii „Od pola do stołu” (ang. Field to Fork). Dyskusja na ten temat na forum unijnym
już trwa. Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej, aby podczas wypracowywania rozwiązań
prawnych stosować podejście merytoryczne i wspierać oparte na wiedzy naukowej rozwiązania.
Wykorzystanie wspomnianej technologii będzie sprzyjać polskim hodowcom roślin, rolnikom,
eksporterom i konsumentom.

Poniżej przedstawiamy oryginalny i przetłumaczony na język polski tekst apelu skierowanego przez
EU-SAGE do Komisji Europejskiej:

EU-SAGE EC letter

EU-SAGE EC letter(wersja polska)

 

W porozumieniu z Władzami Polskiej Akademii Nauk przedstawiamy odpowiedź Komitetu Biotechnologii PAN na pismo prezesa Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Poniżej stanowisko Komitetu, załącznik do tego pisma, oraz  pismo prezesa PBKM

Stanowisko Komitetu w odpowiedzi na list prezesa PBKM

Załacznik do stanowiska

Pismo prezesa PBKM

W wyniku prac i starań Komitetu Biotechnologii powstaje nowe pismo EFB Bioeconomy Journal. W redakcji pisma znajduje się Profesor Tomasz Twardowski.

Więcej informacji o członkach redakcji oraz pismie można znaleźć na poniżej podlinkowanych stronach.

https://www.journals.elsevier.com/efb-bioeconomy-journal/editorial-board

https://www.journals.elsevier.com/efb-bioeconomy-journal/

 

Serdecznie gratulujemy Pani dr Aleksandrze Markiewicz zostania laureatką VIII edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2019.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym linku.

Nagroda KB PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę opublikowaną w 2019 roku

On 26 January, the Members of the European Parliament Jessica Polfjärd (SE, EPP) and Erik Bergkvist (SE, S&D) are hosting a webinar on “Genome editing and the Farm to Fork strategy”. The webinar will discuss the potential of genome editing to contribute to the F2F objectives, the current regulatory landscape for GMOs, and future governance options.

 

Time:                26 January 2021, 10:30-12:00

Event type:       Webinar, video streamed

Speakers:         Hosts; Prof. Wendy Harwood; Prof. Piet van der Meer; Dr. Tomasz Zimny; Q&A panel

Registration:     Programme and registration(click)

 

Background

The European Commission F2F strategy states  that innovations in plant breeding and crop production can contribute to a more sustainable food system. However, the continued regulatory uncertainty about the regulatory status of genome edited organisms may present obstacles to achieving this.

In 2018, the European Court of Justice ruled that products of newer forms of mutagenesis are GMOs that are not exempted from risk regulation. This ruling has often been interpreted as meaning that all genome-edited organisms should be GMO-regulated, but a recent analysis shows that such generic conclusions cannot be drawn, and that further clarification of the legal status of genome edited organisms is urgently needed. The study that the Commission is producing on request of the Council offers a good opportunity for that.

Podkategorie