Apel otwarty

Naukowcy europejscy pilnie zwracają się do nowo wybranego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, o podjęcie działań zmierzających do dopuszczenia stosowania metod edycji genomów dla zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności.

Logos 11apr2019

Europejskie rolnictwo może mieć znaczący wkład w realizację wyznaczonych przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju. Metody precyzyjnej hodowli roślin, takie jak edycja genomów za pomocą innowacyjnych narzędzi typu CRISPR, pomogą szybciej i skuteczniej osiągnąć te cele. 

Aktualna interpretacja prawodawstwa europejskiego (TSUE, sprawa C-528/16) uniemożliwia stosowanie edycji genomów w zrównoważonym rolnictwie i produkcji żywności w UE. 

Nie tylko spożywcze bobry (afrodyzjaki z płetwy bobra mają uratować nasz przyrost naturalny), przepyszne żubry (i nie chodzi tu o piwo) i niespożywcze dzikie krowy (ale też nie szalone) wyznaczają kieruki postępu i świetlanej przyszłości polskiego rolnictwa. Otóż ostatnio odbyło się posiedzenie ministrów rolnictwa krajów członkowskich UE, na którym Holandia i Estonia zainicjowały powstanie koalicji 14 państw planującej wystąpienie do nowej Komisji Europejskiej o aktualizację prawa dot. GMO w zakresie tzw. nowych technik hodowlanych (New Breeding Techniques, NBTs), do których zalicza się edycję genomów. Na szczęście był też tam nasz minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, który jako jedyny (!! - występy 1:27 czy 1:xx to nasza specjalność dyplomatyczna) otwarcie odrzucił holenderską inicjatywę nazywając ją furtką do liberalizacji wszystkich przepisów dotyczących GMO. Podajemy link do obszerniejszej relacji z tego wydarzenia: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/14-eu-countries-call-for-unified-approach-to-gene-editing-in-plants/ (wcześniej informacja mogła mignąć na naszym fb).

Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to informujemy, że Komitet Biotechnologii PAN jest sygnatariuszem apelu "Give CRISPR a chance" (do wglądu na naszej stronie w aktualnościach http://www.kbiotech.pan.pl lub pobierzcie pdf bezpośrednio -  http://www.kbiotech.pan.pl/images/pdfy/give_CRISPR_a_chance/Position_paper_on_the_ECJ_ruling_on_CRISPR_11apr2019_FINAL.pdf), w którym obecnie ponad 120 europejskich instytucji naukowych, domaga się rewizji niekorzystnego orzeczenia TSUE dot. edycji genomów. Informację o stanowisku polskich uczonych kilkakrotnie wysyłaliśmy do przedstawicieli naszego rządu (MSZ) w Brukseli (bez odpowiedzi) i oferowaliśmy Ministrowi Rolnictwa wsparcie ekspercko-edukacyjne (również bez odpowiedzi).

(Posiedzenie Rady Agrifish w Brukseli; fot: Euractiv)

Szanowni Państwo!

W imieniu Kapituły Nagrody AgroBioTop chcielibyśmy zaprosić do zgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia. W roku bieżącym odbywa się czwarta edycja programu. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W edycji 2020 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego.

Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać od 1 czerwca do 10 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi w grudniu br.. Pełne informacje o konkursie znajdują się w załączonym ogłoszeniu (kliknij)Regulaminie (kliknij), dołączono również Formularz zgłoszeniowy (kliknij).

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 22 854 16 21.

Zapraszamy do programu,

pozostając z poważaniem,

Prof. dr hab. Maciej Żylicz                    Prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Przewodniczący                                   Wiceprzewodniczący

Kapituły Nagrody                                  Kapituły Nagrody

AgroBioTop                                           AgroBioTop

 

agrobiotop        logo bio male

 

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, które zalicza mutanty otrzymane poprzez edytowanie genomów roślin uprawnych do GMO (pisaliśmy o tym tutaj oraz podpisywaliśmy petycję tutaj) i sugeruje poddanie ich równie rygorystycznym regulacjom prawnym przed ewentualnym uwolnieniem do środowiska, niesie bardzo negatywne konsekwencje dla rolnictwa, społeczeństwa i gospodarki. Zachęcamy do lektury stanowiska środowisk naukowych z całej Europy pt. "Regulating genome edited organisms as GMOs has negative consequences for agriculture, society and economy" (kliknij), którego KB PAN jest też sygnatariuszem. Poniżej instytucje wspierające inicjatywę doprowadzenia do zmiany tego restrykcyjnego i niemającego naukowych podstaw prawa.

Z przyjemnością informuję, iż w dniu 8 listopada 2018 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się promocja książki o Profesorze Wacławie Szybalskim, wybitnym polskim uczonym, doktorze honoris causa pięciu polskich uniwersytetów i członkowi honorowemu Komitetu Biotechnologii PAN. Promocja książki była połączona z otwarciem wystawy o profesorze Szybalskim. Książkę zatytułowaną „Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach” napisał znany polski prozaik i poeta Jarosław Abramow-Newerly.

Podkategorie