FPWS logo bio male

Z przyjemnością informujemy, iż w roku akademickim 2019/2020 Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego wraz z Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego przyznała trojgu studentów biotechnologii z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina) stypendia na 3-miesięczne staże w UG. Stypendia otrzymali: Dmytro Bratiichuk, Yurii Fedorko i Dariya Hertsyk. Studenci lwowscy staże z zakresu biotechnologii odbędą w wybranych laboratoriach Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w pierwszej połowie 2020 roku.

cell sggw ibb

We wrześniowym numerze prestiżowego czasopisma Cell ukazał się artykuł A Bacterial Effector Mimics a Host HSP90 Client to Undermine Immunity. Praca ta opisuje sprytną strategię patogennych bakterii, które wykorzystując niekanoniczny typ kinazy potrafią zneutralizować krytyczne dla odpowiedzi obronnej komórek gospodarza białko HSP90. Wyniki te uzyskano dzięki sprawnej współpracy dwóch grup polskich z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz grupy z Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas (USA). Rangę tych badań podkreślają opublikowane w Nature  oraz w Nature Plants komentarze wskazujące, zarówno na ich ważkość i nowatorstwo oraz na ich potencjał biotechnologiczny.

 

 

Rozpoczynają się wybory do komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023!

Dotyczy to także Komitetu Biotechnologii.

PAN

Harmonogram, instrukcje i akty prawne znajdują się na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/

  1. Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym.
  2. System wyborczy po rejestracji kandydata, pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” (głosuję i mogę zostać wybrany) lub „nie chcę kandydować” (głosuję i nie chcę być wybrany).
  3. Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi z tytułami: dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.
  1. Członkowie PAN oraz członkowie AMU nie muszą się rejestrować.

 

KLASTER BIOGOSPODARKI

Celem utworzenua stowarzyszenia jest integracja i koncentracja środowiska naukowego i gospodarczego, działającego w obszarze biogospodarki ze szczególnym uwzględnieniem jej między-sektorowego oddziaływania, obejmującego podstawowe filary współpracy tj. innowację, edukację, rozwój przedsiębiorczości i komunikację społeczną. Więcej infornacji na stronie www: http://klasterbio.pl/  i w ulotce (pobierz).

sektory

 

To największa światowa konferencja poświęcona biologii, uprawie i przetwórstwu ziemniaka, gdzie biotechnologia jest na pierwszym planie.eapr2020
Informacje dostępne pod linkiem: https://www.eapr2020.pl 
Ulotka w pdfie do pobrania tutaj.

POLECAMY!

Podkategorie