Polscy biotechnolodzy rolniczy - pakujcie walizki!
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, występując na Forum Ekonomicznym w Krynicy, zaliczył biotechnologię rolniczą do mitologii. Mianowicie, w opinii ministra, mitem jest twierdzenie, że modyfikacje genetyczne mają na celu wzmocnienie rośliny czy uzyskanie, by była odporniejsza na niekorzystne warunki przyrody. Wg niego prace nad GMO służą jedynie temu, aby „można stosować określone typy preparatów chemicznych” (za TVP Info). Przy okazji minister zasugerował wykluczenie z dyskusji o GMO podmiotów prowadzących  działalność dochodową. A więc profesorowie-biotechnolodzy, którzy dostają pensje za swoje kompetencje w instytutach i na uczelniach też nie spełniają tego kryterium, nie wspominając już o rolnikach. To by tłumaczyło dlaczego żaden ze znanych Komitetowi Biotechnologii ekspertów do dyskusji w Krynicy o GMO nie został zaproszony. Bo i po co...

https://www.tvp.info/38820337/minister-rolnictwa-przeciw-uprawom-gmo-konsumenci-decyduja-co-chca-kupowac

To nie pierwszy anty-naukowy występ ministra - PROTESTUJEMY!

Znalezione obrazy dla zapytania mrirw

It is a pleasure to invite you to participate in the INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY CONFERENCE, IPG PAS which will be held on 7th – 9th November in Poznan, Poland.

The main idea of this meeting is to present current approaches used in the Plant Science sector for increasing our understanding of problems related to plant production, plant protection and plant biotechnology. Special emphasis will be put on new methods going beyond commonly used experimental systems. The agricultural heritage of the Greater Poland region, presence of a strong plant science community as well as the academic character of the city of Poznan makes it a perfect location for the Integrative Plant Biology Conference. Please join us and be a part of the community shaping the future of plant science (for more information click the graphics below)!

Robert Malinowski Head of the Organising Committee Department of Integrative Plant Biology IPG PAS

top banner

Uczestnicy odbywającego się w Montpellier we Francji 12-ego kongresu "International Plant Molecular Biology 2018"  wyrazili dezaprobatę wobec orzeczenia ECJ zrównującego mutanty otrzymane precyzyjnymi metodami edycji genomów z klasycznymi GMO otrzymanymi przez wprowadzenie genów z innych gatunków do roślin uprawnych. Nie wchodząc w dyskusję nt. tych ostatnich uznano, że decyzji tej brakuje jakichkolwiek naukowych podstaw i wystosowano petycję o jak najszybsze zrewidowanie treści orzeczenia. Petycję każdy może dobrowolnie podpisać po zapoznaniu się z jej tekstem na stronach change.org

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły Nagrody AgroBioTop termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 22 sierpnia br. Załączamy zaktualizowany Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy.

Przypominamy, że w roku bieżącym odbywa się druga edycja programu. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Ogłoszenie laureata nastąpi 10 grudnia br. podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Zapraszamy do udziału!

Prof. dr hab. Tomasz Twardowski,

Zastępca Przewodniczącego Kapituły Nagrody AgroBioTop

Corp Logo BG Bayer Cross Basic 150dpi on screen RGB    logo bio male

Niedawno ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) opublikowało kolejny raport na temat areału upraw roślin genetycznie modyfikowanych - za rok 2017. Dane świadczą o tym, że GMO cieszy się niezmiennie wysoką popularnością wśród rolników, którzy odnoszą wymierne korzyści. W 2017 r. areał upraw roślin GM wzrósł w stosunku do 2016 r. o 3% (to w przybliżeniu 1/6 powierzchni Polski). GMO uprawiano w 24 państwach (o dwa mniej w stosunku do 2016 r. – z zestawienia wypadły Czechy i Słowacja). Wzrost powierzchni upraw w stosunku do 2016 r. spowodowany jest zwiększeniem areału roślin GM w takich państwach jak USA (o 3 proc.), Kanadzie (18), Brazylii (2), Indiach (6) czy Pakistanie (3). Zapraszamy do lektury raportu lub do przejrzenia głównych figur i infografik.

ISAAA

 

Podkategorie