Po rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa złoty ryż (Golden Rice) „został uznany za tak samo bezpieczny jak ryż tradycyjny”. Decyzja została podjęta 18 grudnia przez filipińskie Ministerstwo Rolnictwa - Biuro Przemysłu Roślinnego. O dopuszczenie wnioskowali filipiński Rice Research Institute oraz International Rice Research Institute.

Więcej na stronie: https://www.irri.org/news-and-events/news/philippines-approves-golden-rice-direct-use-food-and-feed-or-processing

philippine approves gr

 

 AgroBioTop2019 dr MGrech Baran profM ylicz JRehbein

Warszawa, 13 grudnia 2019 W Warszawie wręczono prestiżową nagrodę naukową AgroBioTop, przyznawaną przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Laureatką została dr Marta Grech-Baran z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

 

    Nagroda AgroBioTop, przyznana po raz trzeci, honoruje młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. To coroczna indywidualna nagroda pieniężna, przyznawana przez niezależną kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii PAN. Wysokość nagrody, fundowanej przez firmę Bayer, to 5 000 euro.

     - Pani dr Marta Grech-Baran uzyskała nagrodę AgroBioTop 2019 za zidentyfikowanie genu odporności ziemniaka na infekcje wirusem Y - mówi prof. dr hab. Maciej Żylicz, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop - Jest to pierwszy, bardzo ważny krok do otrzymania roślin, odpornych na wirusy Y. Wirusy te (zwane także PVY) atakują nie tylko uprawy ziemniaków, ale także tytoniu i pomidorów, przynosząc ogromne straty w rolnictwie na świecie, w tym w Polsce.

sledztwo polityki

 

 

PAN

Rozpoczęły się wybory do komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023!
Dotyczy to także Komitetu Biotechnologii. Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym: https://wyborykomitety.pan.pl/

Ze względu na słabe rozpowszechnienie informacji o wyborach ponownie otwarto system wyborczy - do 6 grudnia. 

Można poprawiać swoje dane lub się zarejestrować. Rejestracje z 12-20 listopada są aktualne i nie wymagają żadnej akcji. Harmonogram, instrukcje i akty prawne znajdują się na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/

System wyborczy po rejestracji kandydata, pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” (głosuję i mogę zostać wybrany) lub „nie chcę kandydować” (głosuję i nie chcę być wybrany do komitetu). Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi z tytułami: dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.

Logos 11apr2019

Rada UE (aktualna prezydencja Finlandii) skierowała do Komisji Europejskiej żądanie przeprowadzenia analizy statusu nowych technik genomowych wobec prawa unijnego i przygotowania propozycji ewentualnych zmian do 30.04.2021. Wątpliwości wiążą się np. z nieaktualną listą technik prowadzących do modyfikacji genetycznych, towarzyszącą starej i wciąż obowiązującej dyrektywie 2001/18/EC dot. GMO. Komitet Biotechnologii jest sygnatariuszem stanowiska i apelu otwartego ws. edytowania genomów roślin w reakcji na orzeczenie TSUE C-528/16 (poniżej przedstawiamy linki do treści tych stanowisk). Orzeczenie TSUE zaliczającege genomowo zedytowane rośliny do GMO, zmusza do przestrzegania skrajnie restrykcyjnego prawodawstwa, praktycznie uniemożliwiającego wykorzystywanie takich roślin w praktyce hodowlanej. Pojawiły się też poważne wątpliwości dotyczące możliwości egzekwowania prawa gdy mutanty klasyczne i wyedytowane rośliny są nierozróżnialne (np. jak zagwarantować równe traktowanie produktów z importu i wyprodukowanych w UE). Jako naukowcy musimy kontynuować akcję informacyjną skierowaną przede wszystkim do europarlamentarzystów, innych ważnych polityków oraz środowisk opiniotwórczych, uświadamiając negatywne skutki orzeczenia TSUE dla nauki, hodowli i produkcji roślinnej w Europie.

Szersze, popularno-naukowe omówienie zastosowania narzędzi edycji genomów w doskonaleniu odmian roślin uprawnych - Wacław Orczyk (2019) Edytowanie genomów roślin uprawnych. Nauka 4/2019, 35-46.

Tekst apelu w j. polskim [pdf] 

O apelu w Świecie Nauki - wrzesień 2019 [pdf] 

Tekst apelu w j. angielskim - tekst oryginalny [pdf]

Pełny tekst stanowiska naukowców europejskich ws. orzeczenia TSUE i lista sygnatariuszy [pdf]

MOŻESZ TAKŻE ZAGŁOSOWAĆ BY WESPRZEĆ BEZPIECZNE STOSOWANIE EDYCJI GENOMÓW ROŚLINNYCH

 

 

Podkategorie