/podajemy za Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym/

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Komitet ds. Terapii Zaawansowanych (CAT) Europejskiej Agencji Leków (EMA) opublikował dokument „EMA ostrzega przed stosowaniem niepotwierdzonych terapii komórkowych” (EMA warns against using unproven cell-based therapies), skierowany do całego społeczeństwa, a w szczególności do samych pacjentów.

Ostrzeżenie to pojawiło się w związku z zaobserwowaniem, w ostatnim czasie, poważnych, skutków ubocznych u pacjentów stosujących niepotwierdzone lub nieuregulowane prawnie terapie komórkowe.

Z uwagi na ogromy wzrost liczby terapii komórkowych reklamowanych jako leki stosowane w leczeniu wielu poważnych schorzeń, w tym nowotworów, chorób sercowo-naczyniowych, autyzmu, porażenia mózgowego, dystrofii mięśniowej i utraty wzroku, CAT ostrzega przed stosowaniem niepotwierdzonych terapii. Terapie takie mogą być nieskuteczne, zwiększać ryzyko poważnych działań niepożądanych, w tym infekcji, niepożądanych reakcji immunologicznych, powstawania nowotworów, utraty wzroku, krwotoków mózgowych, a nawet prowadzić do śmierci.pod lupą oglądane czerwone połączenia nerwowe

Eksperci z Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN dostrzegają ignorowanie opinii naukowców przez wielu polityków w Polsce i swój niepokój wyrazili w stanowisku zamieszczonym poniżej. Jako przedstawiciele interdyscyplinarnej specjalności - biotechnologii, która obejmując najnowocześniejsze technologie medyczne, środowiskowe czy rolnicze często wywołuje dyskusje natury bioetycznej, rozumiemy i popieramy zalecenia naukowców, lekarzy, wirusologów oraz epidemiologów i większość  z nas podziela troskę zawartą w tym stanowisku (kliknij pierwszą stronę poniżej by przeczytać pełny tekst).

stanowisko BIOETYKA wybory

Przeczytaj poniższy apel Komitetu Biotechnologii PAN, Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej oraz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń PAN i poprzyj go w serwisie petycjeonline - https://www.petycjeonline.com/protest_przeciw_szkodliwemu_rozbudzaniu_nadziei_na_leczenie_covid-19_komorkami_macierzystymi

Więcej na ten temat w "Polityce", gdzie w artykule pt. "Wiceminister nauki chce zwalczać Covid-19 komórkami macierzystymi? Uczeni protestują" red. Marcin Rotkiewicz odkrywa kulisy niefortunnej wypowiedzi wiceministra nauki prof. Wojciecha Maksymowicza.

 zludne nadzieje na leczenie COVID 19 1
 zludne nadzieje na leczenie COVID 19 2

ise

Ostatnie lata jak nigdy dotąd uwidoczniły skalę wyzwań stojących przed społeczeństwami, w których rozwiązaniu nauka musi mieć decydujący udział. Initiative for Science in Europe (ISE; https://initiative-se.eu/) to niezależna platforma społeczności ludzi wykształconych oraz organizacji naukowych. ISE apeluje o zwiększenie planowanego europejskiego budżetu na badania i innowacje w ramach Horyzontu Europa na lata 2021-2027. Zapraszamy do podpisania poniższej petycji zarówno osoby (naukowcy, studencci, nauczyciele) jak i organizacje. Petycja do przeczytania dostępna jest pod tym linkiem (petycja) a strona, gdzie można podpisać petycję tutaj (strona ISE). Inicjatywa jest wspierana przez liczne organizacje naukowe, jak np. European Plant Science Organization (EPSO), jak i nasz Komitet.

 

 

Bez tytułu logo bio male

Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium przez młodego pracownika naukowego i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym stwierdza, iż w roku 2019 nagrodę wysokości 10 000 zł otrzymują Magdalena Dąbrowska i Karol Czubak, dwoje pierwszych, równorzędnych autorów, publikacji zatytułowanej „qEva-CRISPR: a method for quantitative evaluation of CRISPR/Cas-mediated genome editing in target and off-target sites”. Autorzy pracują w zespole dr hab. Marty Olejniczak i profesora Piotra Kozłowskiego w Instytucie Chemii Bioorganicznej w Poznaniu. Link do pracy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6158505/pdf/gky505.pdf

GRATULUJEMY LAUREATOM!!!

 

Podkategorie