Bez tytułu logo bio male

Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium przez młodego pracownika naukowego i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym stwierdza, iż w roku 2019 nagrodę wysokości 10 000 zł otrzymują Magdalena Dąbrowska i Karol Czubak, dwoje pierwszych, równorzędnych autorów, publikacji zatytułowanej „qEva-CRISPR: a method for quantitative evaluation of CRISPR/Cas-mediated genome editing in target and off-target sites”. Autorzy pracują w zespole dr hab. Marty Olejniczak i profesora Piotra Kozłowskiego w Instytucie Chemii Bioorganicznej w Poznaniu. Link do pracy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6158505/pdf/gky505.pdf

GRATULUJEMY LAUREATOM!!!

 

Po rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa złoty ryż (Golden Rice) „został uznany za tak samo bezpieczny jak ryż tradycyjny”. Decyzja została podjęta 18 grudnia przez filipińskie Ministerstwo Rolnictwa - Biuro Przemysłu Roślinnego. O dopuszczenie wnioskowali filipiński Rice Research Institute oraz International Rice Research Institute.

Więcej na stronie: https://www.irri.org/news-and-events/news/philippines-approves-golden-rice-direct-use-food-and-feed-or-processing

philippine approves gr

 

 AgroBioTop2019 dr MGrech Baran profM ylicz JRehbein

Warszawa, 13 grudnia 2019 W Warszawie wręczono prestiżową nagrodę naukową AgroBioTop, przyznawaną przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Laureatką została dr Marta Grech-Baran z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

 

    Nagroda AgroBioTop, przyznana po raz trzeci, honoruje młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. To coroczna indywidualna nagroda pieniężna, przyznawana przez niezależną kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii PAN. Wysokość nagrody, fundowanej przez firmę Bayer, to 5 000 euro.

     - Pani dr Marta Grech-Baran uzyskała nagrodę AgroBioTop 2019 za zidentyfikowanie genu odporności ziemniaka na infekcje wirusem Y - mówi prof. dr hab. Maciej Żylicz, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop - Jest to pierwszy, bardzo ważny krok do otrzymania roślin, odpornych na wirusy Y. Wirusy te (zwane także PVY) atakują nie tylko uprawy ziemniaków, ale także tytoniu i pomidorów, przynosząc ogromne straty w rolnictwie na świecie, w tym w Polsce.

sledztwo polityki

 

 

PAN

Rozpoczęły się wybory do komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023!
Dotyczy to także Komitetu Biotechnologii. Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym: https://wyborykomitety.pan.pl/

Ze względu na słabe rozpowszechnienie informacji o wyborach ponownie otwarto system wyborczy - do 6 grudnia. 

Można poprawiać swoje dane lub się zarejestrować. Rejestracje z 12-20 listopada są aktualne i nie wymagają żadnej akcji. Harmonogram, instrukcje i akty prawne znajdują się na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/

System wyborczy po rejestracji kandydata, pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” (głosuję i mogę zostać wybrany) lub „nie chcę kandydować” (głosuję i nie chcę być wybrany do komitetu). Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi z tytułami: dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.

Podkategorie