Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie klasyfikacji czasopism i ewaluacji jednostek znajdującego się w poniższym załączniku.

Pismo MNiSW

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem prezydium PAN znajdującym się w poniższym załączniku.

Stanowisko prezydium PAN dotyczące prób blokowania wolności debaty naukowej i wyrażania naukowych opinii

Szanowni Państwo!

Zbliża się termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń do konkursu AgroBioTop. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa. Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci i dr hab. Osiągnięcia można zgłaszać jeszcze przez miesiąc: do 10 września br. Informacje o konkursie znajdują się w załączonym ogłoszeniu (kliknij), dołączono również regulamin (kliknij) oraz formularz zgłoszeniowy (kliknij). Serdecznie zachęcam do udziału!

Z poważaniem,

 Tomasz Twardowski

Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody „AgroBioTop”

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze na stanowiskiem EUSAGE na temat nowych technik modyfikacji genomów roślinnych załączonym w linku oraz przygotowanym przez Wacława Orczyka komentarzem do tego apelu dostępnym w linku.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem PAN związanym z ogłoszeniem stanowiska „Wyzwania i możliwości medycyny" przygotowanym wspólnie przez organizację EASAC, zrzeszająca 28 europejskich akademii nauk (w tym Polską Akademię Nauk) oraz FEAM(Federacja Europejskich Akademii Medycznych).

 

Podkategorie