W dniu 7.10.2013 w godzinach 10.30-12.30 w Auli im. Józefa Paczoskiego na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędą się wykłady otwarte profesorów Barbary Hohn i Thomasa Hohna ze Szwajcarii, w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”. Oboje zaproszeni goście to światowej sławy naukowcy specjalizujący się w biologii molekularnej i wirusologii roślin. Prof. Barbara Hohn pracuje w Instytucie Friedricha Mieschera w Bazylei, a prof. Thomas Hohn w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Bazylei.

Tytuły wykładów są następujące:

1. prof. Barbara Hohn: „Genetic and epigenetic responses of plants to stress”

2. prof. Thomasa Hohna: “Battles of viral small RNAs”.

W Pili na Filipinach 8 sierpnia doszło do aktu wandalizmu i zniszczenia doświadczeń polowych z odmianami zmodyfikowanego genetycznie tzw. Złotego Ryżu produkującego beta-karoten, czyli prowitaminę A. Doświadczenia były prowadzone przez naukowców z Międzynarodowego Instytutu Badań nad Ryżem (IRRI) z ramienia Filipińskiego Ministerstwa Rolnictwa jako część humanitarnego programu redukcji niedoboru witaminy A, który dotyka rocznie miliony osób, głównie dzieci w wieku 6 mies. do 5 lat oraz kobiety ciężarne prowadząc do licznych chorób, ślepoty i przedwczesnej śmierci. Planowane bezpłatne udostepnienie nasion odmian Złotego Ryżu rolnikom może znacznie poprawić sytuację zdrowotną tego rejonu świata.

Niszczenie doświadczeń naukowych przez nieświadomych i zwykle wynajętych wandali jest najgorszą formą dyskusji społecznej, cząsto niestety dotykającą doświadczenia z GMO. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tego typu akcjom. Zachęcamy do lektury petycji protestacyjnej prof. Channa Prakash'a i ew. wsparcia oraz rozpowszechnienia. Poparcia tej petycji można dokonać na stronie - kliknij tutaj.

Pod koniec czerwca Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich (EASAC; European Academies Scientific Advisory Council) przedłożyła Komisji Europejskiej raport nt. agrobiotechnologii - "Planting the future" (streszczenie). Raport przedstawia aktualną sytuację agrobiotechnologii na świecie i w Europie. W raporcie dobitnie stwierdzono, że Unii Europejskiej nie stać na rezygnację z inżynierii genetycznej, a biogospodarka to klucz do przyszłości. Podkreślono także, iż wykorzystanie roślin GM wpisuje się w zasady integrowanej produkcji, której jednym z najważniejszych celów jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Zasadnicze zalecenia wynikające z tego raportu sformułowano jako konkluzje:

Dnia 7 maja 2013 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyło się wspólne posiedzenie naukowe Komitetu Biotechnologii, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Komitetu Neurobiologii oraz Komitetu Nauk Neurologicznych pod tytułem Komórki macierzyste w Polsce – możliwości i problemy w badaniach i terapii, które obejmowało omówienie stanu badań i rozwoju technologiinad KM w Polsce przez najlepszych specjalistów i zakończyło się przyjęciem dwóch ważnych dokumentów.

Rozpoczynamy publikację elektronicznego pisma, które ma być przestrzenią do swobodnej, ale i rzeczowej refleksji dla wszystkich, którzy interesują się sprawami nauki, chcą zająć stanowisko i zabrać głos w ważnych dla nauki sprawach - "Panorama PAN".

Czasopismo „Panorama PAN” odpowiada na potrzebę szybszego reagowania na zmiany zachodzące w świecie współczesnej nauki. Ma także promować Polską Akademię Nauk, przede wszystkim jako instytucję, we wszystkich aspektach jej działania naukowego, organizacyjnego i publicznego. Będzie prezentować działalność nie tylko organów centralnych PAN, ale także placówek i komitetów PAN działających na terenie kraju. Będzie się również wypowiadało w sprawach prawnych, finansowych i organizacyjnych życia naukowego w Polsce.

Podkategorie