W ramach konsultacji społecznych dot. nowelizacji ustawy "O GMO" (http://legislacja.gov.pl/lista/2/projekt/37754/katalog/37758) Komitet Biotechnologii PAN wystosował do Ministerstwa Środowiska następującą opinię dotyczącą udostępnionego projektu:

Uwagi nt. projektu nowelizacji ustawy „O GMO” z 18.03.2012r.

 

Projekt nowelizacji ustawy w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych („O GMO”), zawiera odstępstwa od przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Błędem merytorycznym jest stwarzanie osobnych reguł prawnych dla mikroorganizmów (GMM) oraz pozostałych organizmów (GMO). Projekt ten ma kilka poważnych wad:

Dnia 8.02.2012 w ramach Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim odbyła się dyskusja pt. „Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?” Program spotkania w załączniku. Treść wystąpienia Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP na stronach kancelarii. Merytorycznego wprowadzenia dokonała Prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt. W ramach dyskusji głos zabrali m.in. członkowie Komitetu Biotechnologii PAN: Profesorowie Tomasz Twardowski, Piotr Węgleński, Stefan Malepszy, Janusz Zimny.

Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk opracował spójne stanowisko dotyczące wykorzystania GMO pt.: "Nowe technologie szansą polskiej gospodarki: GMO dla przemysłu i rolnictwa" . Pełny tekst stanowiska wraz z uzasadnieniem w załączniku: GMO dla przemysłu i rolnictwa

Jeśli Ty i twoi znajomi popieracie to stanowisko wydrukuj formularz, zbierz podpisy i prześlij skan (lub zdjęcie).

Oprócz członków Komitetu Biotechnologii PAN, stanowisko poparło wielu znakomitych naukowców z takich instytucji jak: IBB PAN, SGGW

Pełny tekst w załączniku Sprzeciw wobec upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w naszym kraju...

Podkategorie