Z przyjemnością informujemy, że Prof. dr hab. Tomasz Twardowski  podczas posiedzenia plenarnego 23.09.2012 r. w Istambule  został  wybrany członkiem Executive Board  European  Federation of Biotechnology na kadencję 2012 - 2015.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy

Pod patronatem prof. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, 26.04.2012 w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „GMO szansą polskiej biogospodarki". Podstawowe pytania postawione przed wykładowcami i uczestnikami konferencji dotyczyły następujących kwestii:

  • Czy możemy rozwijać biogospadarkę Polski i Unii Europejskiej bez GMO?
  • Czy GMO są bezpieczne dla konsumenta i środowiska [głównie stosowane jako żywność i pasza]?

 

Znany i ceniony brytyjski instytut Rothamsted Research stoi przed groźbą utraty niezwykle cennych doświadczeń polowych ze zmodyfikowaną genetycznie pszenicą odstraszającą mszyce naturalnym feromonem. Wynalazek ten stwarza szansę na ograniczenie użycia pestycydów. Organizacje anty-GMO planują zniszczyć doświadczenia. Akcja zaplanowana jest na 27 maja 2012 r. Naukowcy apelują do przeciwników GMO o zaniechanie destrukcji i zapraszają do dyskusji. Jeśli również uważasz, że zdobywanie wiedzy jest lepsze niż nieświadomość podpisz petycję.

Zobacz akcję na twitterze.

"Niszczenie badań naukowych jest gorsze od palenia książek"

Simon Singh, publicysta naukowy

W ramach konsultacji społecznych dot. nowelizacji ustawy "O GMO" (http://legislacja.gov.pl/lista/2/projekt/37754/katalog/37758) Komitet Biotechnologii PAN wystosował do Ministerstwa Środowiska następującą opinię dotyczącą udostępnionego projektu:

Uwagi nt. projektu nowelizacji ustawy „O GMO” z 18.03.2012r.

 

Projekt nowelizacji ustawy w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych („O GMO”), zawiera odstępstwa od przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Błędem merytorycznym jest stwarzanie osobnych reguł prawnych dla mikroorganizmów (GMM) oraz pozostałych organizmów (GMO). Projekt ten ma kilka poważnych wad:

Dnia 8.02.2012 w ramach Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim odbyła się dyskusja pt. „Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?” Program spotkania w załączniku. Treść wystąpienia Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP na stronach kancelarii. Merytorycznego wprowadzenia dokonała Prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt. W ramach dyskusji głos zabrali m.in. członkowie Komitetu Biotechnologii PAN: Profesorowie Tomasz Twardowski, Piotr Węgleński, Stefan Malepszy, Janusz Zimny.

Podkategorie