Rozpoczynamy publikację elektronicznego pisma, które ma być przestrzenią do swobodnej, ale i rzeczowej refleksji dla wszystkich, którzy interesują się sprawami nauki, chcą zająć stanowisko i zabrać głos w ważnych dla nauki sprawach - "Panorama PAN".

Czasopismo „Panorama PAN” odpowiada na potrzebę szybszego reagowania na zmiany zachodzące w świecie współczesnej nauki. Ma także promować Polską Akademię Nauk, przede wszystkim jako instytucję, we wszystkich aspektach jej działania naukowego, organizacyjnego i publicznego. Będzie prezentować działalność nie tylko organów centralnych PAN, ale także placówek i komitetów PAN działających na terenie kraju. Będzie się również wypowiadało w sprawach prawnych, finansowych i organizacyjnych życia naukowego w Polsce.

Dnia 13.03.2013 br. przedstawiciele PAN w osobach Profesorów Jerzego Duszyńskiego (dziekan Wydziału II), Piotra Węgleńskiego, Stefana Malepszego i Tomasza Twardowskiego, zostali zaproszeni do Kancelarii Prezydenta  RP w celu przedstawienia naszego stanowiska w sprawie  postępu  i  dalszych prac  w zakresie legislacji  inżynierii genetycznej. Profesorowie przedstawili stanowisko środowisk naukowych w tej sprawie, wyrażone wcześniej uchwałą Prezydium PAN i złożyli stosowny list (czytaj poniżej) poparty przez ponad 100 reprezentantów środowiska biotechnologicznego. Jednakże należy sądzić, że Kancelaria  prezentuje stanowisko nadrzędności  opinii społeczeństwa  obywatelskiego w relacji do ocen ekspertów. W tej sytuacji najważniejszym zadaniem dla nas  wszystkich pozostaje  powszechna popularyzacja  i edukacja społeczna.

banner

On behalf of the Congress Organizing Committee it is our great pleasure to invite you to the 5th edition of the EUROBIOTECH 2013 Congress, which take place in Krakow, 8th-11th October, 2013. So far the Eurobiotech Conferences have focused attention on the latest achievements in the field of biotechnology. The subject of the 5th Conference will be issues  concerning “White“ and  “Green” biotechnology as well as legal matters a connected with taking out a patent on biotechnological inventions.

The organizers of the 5th   Eurobiotech 2013 Conference are: Agricultural University in Krakow, the Jagiellonian University, Cracow University of Technology, Biotechnology Committee of Polish Academy of Sciences, Polish Federation of Biotechnology, Cluster LifeScience Krakow and Targi w Krakowie Ltd.

Komitet Biotechnologii PAN objął patronatem honorowym „11th POG Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants” („POG Warsaw 2013”). W imieniu komitetu organizacyjnego szczerze polecam udział i proszę o aktywne rozpropagowanie tej bardzo ciekawej imprezy m.in. z uwagi na niezwykle wysoki poziom naukowy (zwracam uwagę na listę zaproszonych gości). Zachęcam do zapoznania się z załączoną ulotką i z informacjami na stronie internetowej konferencji http://www.pogwarsaw2013.org/ oraz do rejestracji.

Marcin Filipecki (w imieniu lokalnego komitetu organizacyjnego)

alt

Ostatnio sekretarz stanu w brytyjskim Department for Environment, Food and Rural Affairs (odpowiednik ministra rolnictwa) Owen Paterson poparł wykorzystanie żywności GMO i dostrzegł jego znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Wielkiej Brytanii. Podkreślił znaczenie organizmów GM dla środowiska w rolnictwie zrównoważonym i bioremediacji. Bardzo cieszy, że stanowisko to jest poparte dokumentacją naukową, a nie sondażami wyborczymi. 

Podkategorie