W dniu 10 października 2019 obyła się w Forcie Sokolnickiego na terenie Cytadeli uroczysta Gala polskiej edycji programu „For Women in Science”. Stypendia programu  „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki” uzyskało sześć utalentowanych badaczek.

LOreal WiS

O stypendia ubiegała się w tym roku rekordowa liczba 144 kandydatek z 39 instytucji naukowych. Wszystkie stypendystki, oprócz stypendiów L’Oréal otrzymały stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Roczne stypendia przyznawane są przyznawane kobietom-naukowcom, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej oraz magisterskiej. Pięć spośród tegorocznych stypendystek prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej biotechnologii.

Stypendia habilitacyjne otrzymały:

  • dr Ewelina Król z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za projekt „Opracowanie innowacyjnych strategii zwalczania infekcji wirusowych u ludzi ze szczególnym uwzględnieniem wirusa zapalenia wątroby typu C, wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i wirusa Zika poprzez zastosowanie chemicznie zsyntetyzowanych środków terapeutycznych oraz szczepionek nowej generacji”,
  • dr Renata Welc-Falęciak z Zakładu Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za projekt projekt „Różnorodność genetyczna patogenów u kleszczy i ich żywicieli, w tym u ludzi o różnym statusie immunologicznym oraz ocena ryzyka infekcji w drodze transfuzji krwi”,
  • dr Urlike Topf z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk – za projekt „Molekularne mechanizmy modulacji homeostazy białek podczas stresu komórkowego”.

Stypendia doktorskie otrzymały:

  • mgr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za projekt „Indukcja autofagii jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych”,
  • mgr Paulina Marona z Zakładu Biochemii Ogólnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za projekt „Rola białka MCPIP1 w procesach wzrostu, unaczynienia i progresji nowotworowej jasnokomórkowego raka nerki”.

Stypendium magistranckie otrzymała:

  • Beata Zjawin z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za projekt „Optyczne zegary atomowe w badaniach fundamentalnej fizyki”.

W Jury konkursu zasiada troje członków Komitetu Biotechnologii PAN: prof. dr hab. Ewa Łojkowska – przewodnicząca Jury, prof. dr. hab. Ewa Bartnik i prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn.

Więcej w forum akademickim: 

https://forumakademickie.pl/news/laureatki-xix-edycji-programu-loreal-polska-dla-kobiet-i-nauki/