Jeśli chcesz by również w Europie mutanty CRISPR pomogły ograniczyć użycie pestycedów - ZAGŁOSUJ!

Jeśli chcesz by rośliny lepiej sobie radziły ze zmianą klimatu - ZAGŁOSUJ!

Niech rolnictwo europejskie opiera się na wiedzy!

 Mutanty CRISPR nie powinny podlegać tym samym przepisom co organizmy z obcymi genami, bo wszystkie uprawiane odmiany roślin to mutanty!

GŁOSUJ! 

GSP crops matter

 

Ściągnij nowy poster!!!

Jeśli przemawia do Ciebie apel naukowców (3 aktualności poniżej) i również uważasz, że odmiany roślin uprawnych powstałe w wyniku edycji genomu powinny być wyłączone z przepisów dotyczących GMO (tak jak dużo mniej precyzyjne mutacje "konwencjonalne"), to zagłosuj w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej  - "Grow Scientific Progress - Crops matter!" (ew. https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000012). Naukowcy w USA, Rosji, Chinach,  Indiach i wielu innych krajach mogą stosować narzędzia edycji genomów do doskonalenia odmian roślin uprawnych - w Europie nie!

Zebranie 1 mln głosów w całej Europie (próg dla Polski to 38 250 głosów) spowoduje, że Komisja Europejska będzie musiała się tym zająć. Młodzi inicjatorzy zaproponowali konkretne zmiany w dyrektywie UE dot. GMO (2001/18/EC) wyłączające rośliny otrzymane takimi metodami jak CRISPR z dyrektywy GMO. Jest doskonała odpowiedź na apel naukowców. GŁOSUJCIE!