Adres do korespondencji:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,

ul. Noskowskiego 12, 61-704 Poznań,

tel. +618528503 w. 133, 134, e-mail: twardows(at)ibch.poznan.pl

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,

Tel. +225932171, Tel./fax: +225932152, e-mail: marcin_filipecki(at)sggw.pl