Komitet Biotechnologii PAN dostrzega potrzebę, aby Polska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie nowych technik molekularnych, zwłaszcza w odniesieniu do hodowli roślin (NBT - New Breeding Techniques), które w porównaniu do technik konwencjonalnych pozwalają na bardziej precyzyjne, a w szczególności szybsze i tańsze wprowadzanie zmian w genomach roślin i tym samym uzyskiwanie odmian o pożądanych cechach w krótszym czasie. Wykorzystanie NBT wprowadza nową jakość w stosunku do wykorzystywanych obecnie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, eliminując wiele rozwiązań, które choć bezpieczne dla konsumentów, budzą wiele emocji. Nowe osiągnięcia nauki skłoniły członków Komitetu do wyrażenia oficjalnego stanowiska w sprawie nowych technik inżynierii genetycznej, które zostało wysłane do najwyższych władz państwowych (Prezydent, Premier Marszałkowie Sejmu i Senatu, Ministrowie resortów rolnictwa, środowiska i nauki). Pełny tekst w załączeniu. Podobny wydźwięk ma również opublikowane przed tygodniem stanowisko Naukowej Rady Doradczej Akademii Europejskich (EASAC; European Academies Scientific Advisory Council) do przeczytania pod nastepującym linkiem: http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Statement_on_New_Breeding_Techniques_July_2015.pdf