Komitet Biotechnologii PAN objął patronatem honorowym „11th POG Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants” („POG Warsaw 2013”). W imieniu komitetu organizacyjnego szczerze polecam udział i proszę o aktywne rozpropagowanie tej bardzo ciekawej imprezy m.in. z uwagi na niezwykle wysoki poziom naukowy (zwracam uwagę na listę zaproszonych gości). Zachęcam do zapoznania się z załączoną ulotką i z informacjami na stronie internetowej konferencji http://www.pogwarsaw2013.org/ oraz do rejestracji.

Marcin Filipecki (w imieniu lokalnego komitetu organizacyjnego)

alt

Ostatnio sekretarz stanu w brytyjskim Department for Environment, Food and Rural Affairs (odpowiednik ministra rolnictwa) Owen Paterson poparł wykorzystanie żywności GMO i dostrzegł jego znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Wielkiej Brytanii. Podkreślił znaczenie organizmów GM dla środowiska w rolnictwie zrównoważonym i bioremediacji. Bardzo cieszy, że stanowisko to jest poparte dokumentacją naukową, a nie sondażami wyborczymi. 

Znany brytyjski pisarz, dziennikarz i działacz na rzecz ochrony środowiska Mark Lynas, znany również z krtycznych opinii w sprawie wykorzystania GMO w rolnictwie ostatnio zweryfikował swoje poglądy w tej sprawie. Pomimo, że głównym nurtem zainteresowań Marka Lynas'a jest problematyka ocieplenia klimatu, to na Oxford Farming Conference, która odbyła się w styczniu 2013 r. wygłosił blisko godzinny wykład, w którym wyjasnił przyczyny zmiany opinii i skrytykował organizacje jak Greenpeace czy UK Soil Association (które wcześniej wspierał) za ignorowanie faktów naukowych  związanych z GMO. Jego wykład na w/w konferencji i transkrypt tego wykładu można znależć klikając na ten link.

Informujemy, że 18.09.2012 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk poparło stanowisko Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w rolnictwie z dnia 18.05.2012 r. Stanowisko to podkreśla, że wykorzystanie GMO w rolnictwie i nie tylko jest już bardzo powszechne i bezpieczne w wielu rejonach świata oraz stanowi filar rozwoju wielu dziedzin gospodarki. Wykluczenie korzystania z GMO w rolnictwie i hodowli w Polsce nie sprzyja innowacyjności i konkurencyjności oraz nie służy rozwojowi gospodarki i pomyślności obywateli. Pełny tekst w załączniku.

Zwracamy uwagę na artykuł "Long term toxicity of a Roundup herbicide ..." autorstwa znanego przeciwnika GMO, Dr Gilles-Eric'a Seralini'ego i wsp. Podobnie jak jego poprzednie publikacje i wypowiedzi artykuł pełny jest nieścisłości metodycznych i nadinterpretacji wyników (tak by wnioski były zgodne z ideologią anty-GMO). Po opublikowaniu pojawiła się lawina komentarzy krytycznych - w dziale "Uwagi i opinie" cytujemy niektóre, pochodzące ze środowiska naukowego. Polecamy również przejrzyste omówienie całej sprawy w wywiadzie z Prof. dr hab. Tomaszem Twardowskim, który przeprowadził red. Sławomir Zagórski, opublikowanym w Gazecie Wyborczej z 3.10.2012.

Również oficjalne instytucje zajmujące się oceną bezpieczeństwa upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie dyskredytują naukową jakość zaprezentownych wyników i domagają się ujawnienia wszystkich danych i wyników obserwacji do wymienionego artykułu w celu niezależnej weryfikacji zawartego tam wnioskowania. Bardzo szybko swoje krytyczne stanowisko przedstawiła zarówno European Food Safety Authority (oficjalny tekst po kliknięciu tutaj) jak i np. Brazilian National Biosafety Commision, której stanowisko można znaleźć tutaj.

Podkategorie