Szanowni Państwo,

zachęcam do zgłaszania kandydatów do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą  pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym w roku 2015.

Info o nagrodach pod następującymi linkami: http://www.kbiotech.pan.pl/PL/component/content/article/65-uncategorised/127-nagrody-komitetu-biotechnologii-pan-im-prof-wacawa-szybalskiego oraz http://www.fpws.pl/index.php?p=nagrody

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO 31 LIPCA!

POZDRAWIAM SERDECZNIE,
Profesor EWA ŁOJKOWSKA

prezes zarządu Fundacji im. Profesora Wacława Szybalskiego

Zdaniem znanego blogera, Wojciecha Zalewskiego, który niezwykle rzeczowo i obiektywnie pisze o wielu aspektach biotechnologii rolniczej, miniony rok (2015) był przełomowy dla losów organizmów genetycznie modyfikowanych w Polsce, Europie i na świecie. I to nie tylko z uwagi na 20-lecie upraw GMO. Zapraszamy do lektury wpisu podsumowującego rok 2015, a także całego jego bloga GMObiektywnie.

Tomasz Twardowski 10.07.2016

Sprawozdanie ECB2016

European Congress Biotechnology European Federation of Biotechnology 3-6.-07.2016, Kraków

European Congress Biotechnology odbył się 3-6.07.2016, w Krakowie [ECB2016]. Kongres był zorganizowany przez European Federation of Biotechnology oraz Komitet Biotechnologii PAN, natomiast technicznymi realizatorami ECB2016 były Targi w Krakowie [TwK] oraz londyńska firma TFI. W  ECB2016 uczestniczyło łącznie ok. 1000 osób, natomiast  naukowców zarejestrowanych było ponad 860. Uczestnicy  reprezentowali 63 kraje ze wszystkich  kontynentów. Najliczniej reprezentowana była oczywiście Polska [220 uczestników], następnie Niemcy [56], Brytyjczycy [55]. W  trakcie Kongresu przedstawiono 2 wykłady otwarcia i  jeden zamknięcia, 20 wykładów plenarnych oraz ponad 200 krótkich doniesień ustnych i ok. 400 komunikatów posterowych.

Największym wyróżnieniem ECB2016 były honorowe patronaty Prezydenta RP, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz  JM Rektora Uniwersytetu jagiellońskiego.  Te patronaty w doskonały sposób ilustrowały znaczenie  biotechnologii w rozwoju gospodarki narodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznym programem naukowym ECB2016.

Dwie równorzędne Nagrody Komitetu Biotechnologii im. Profesora Wacława Szybalskiego za rok 2014 otrzymują: dr n. med. Anna Florczak z Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz mgr Mirosław Śmietański z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Zwycięskie prace to:Miroslaw Smietanski, Maria Werner, Elzbieta Purta, Katarzyna H. Kaminska, Janusz Stepinski, Edward Darzynkiewicz, Marcin Nowotny, Janusz M. Bujnicki. Structural analysis of human 20-O-ribose methyltransferases involved in mRNA cap structure formation. Nature Communications. 2014 (5): 3004-3014 oraz Anna Florczak, Andrzej Mackiewicz, Hanna Dams-Kozlowska. Functionalized spider silk sheres as drug carriers for targeted cancer therapy. Biomacromolecules 15 (8): 2971-2981. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie podkreślamy, że sama nominacja do nagrody jest poważnym wyróżnieniem w karierze młodego naukowca. Pod tym linkiem mozna zapoznać się z pełną lista nominowanych osiagnięć. Gratulujemy!

Podkategorie