Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk opracował ekspertyzę „Biogospodarka, biotechnologia i nowe techniki inżynierii genetycznej”, którą w załączeniu przedkladamy (dokument pdf - proszę kliknąć link).
Raport ten wychodzi naprzeciw potrzebie wypełnienia luki informacyjnej i ustawodawczej w zakresie nowych odkryć inżynierii genetycznej i komórkowej. Zespół  ekspertów Komitetu Biotechnologii przedstawia  zagadnienia nowoczesnej biotechnologii w szerokim  kontekście współczesnej biogospodarki w obiegu zamkniętym. W opracowaniu przedstawiony jest  zarówno stan obecny, jak również  proponowane są rozwiązania w ntekście rozwoju  innowacyjnej gospodarki naszego kraju.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do korzystania i dystrybucji opracowania ze wskazaniem źródła.
Nieco wcześniej - w kwietniu 2017 - powstała nota wyjaśniająca "New techniques in Agricultural Biotechnology", która nieco szerzej omawia techniczne aspekty nowych technologii w biotechnologii rolniczej, tzw. zielonej biotechnologii, zwracając szczególnie uwagę na nieaktualne definicje i nieprecyzyjne rozwiązania w obowiązującym w Unii Europejskiej prawie. Nota ta została opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej przez niezależnych ekspertów działających w High Level Group of Scientific Advisors. Nota jest dostępna na stronach KE - kliknij tutaj.
 
ekspertyza      nbt
 

eurobiotech

Wielkim sukcesem zakończył się EUROBIOTECH 2017 (6th Central European Congress of Life Sciences). Sztandarowa impreza biotechnologów z Europy Centralnej odbyła się 11 – 14 września 2017 w Krakowie. Dopisali goście największego, światowego formatu, w tym nobliści, a młodzi naukowcy zdobyli nagrody. Poniżej sprawozdanie, a w załączeniu graficzne podsumowanie. Klikając tutaj obejrzysz relację video na PlatonTV. Zapraszamy ponownie za 2 lata!

okruszek1

Bez tytułu  logo bio male

Szanowni Państwo,
zachęcamy do udziału w konkursie o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego.
Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.
Nabór prac opublikowanych w 2016 r. trwa do 31 sierpnia 2017.
Regulamin nagrody oraz sposób składania zgłoszeń dostępny jest na stronach internetowych Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego www.fpws.pl oraz Komitetu Biotechnologii PAN www.kbiotech.pan.pl.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Prezes Zarządu FPWS

Podkategorie