Jeśli chcesz by również w Europie mutanty CRISPR pomogły ograniczyć użycie pestycedów - ZAGŁOSUJ!

Jeśli chcesz by rośliny lepiej sobie radziły ze zmianą klimatu - ZAGŁOSUJ!

Niech rolnictwo europejskie opiera się na wiedzy!

 Mutanty CRISPR nie powinny podlegać tym samym przepisom co organizmy z obcymi genami, bo wszystkie uprawiane odmiany roślin to mutanty!

GŁOSUJ! 

GSP crops matter

 

Ściągnij nowy poster!!!

Jeśli przemawia do Ciebie apel naukowców (3 aktualności poniżej) i również uważasz, że odmiany roślin uprawnych powstałe w wyniku edycji genomu powinny być wyłączone z przepisów dotyczących GMO (tak jak dużo mniej precyzyjne mutacje "konwencjonalne"), to zagłosuj w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej  - "Grow Scientific Progress - Crops matter!" (ew. https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000012). Naukowcy w USA, Rosji, Chinach,  Indiach i wielu innych krajach mogą stosować narzędzia edycji genomów do doskonalenia odmian roślin uprawnych - w Europie nie!

Zebranie 1 mln głosów w całej Europie (próg dla Polski to 38 250 głosów) spowoduje, że Komisja Europejska będzie musiała się tym zająć. Młodzi inicjatorzy zaproponowali konkretne zmiany w dyrektywie UE dot. GMO (2001/18/EC) wyłączające rośliny otrzymane takimi metodami jak CRISPR z dyrektywy GMO. Jest doskonała odpowiedź na apel naukowców. GŁOSUJCIE!

nekrolog plucienniczak

 

 

Apel otwarty

Naukowcy europejscy pilnie zwracają się do nowo wybranego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, o podjęcie działań zmierzających do dopuszczenia stosowania metod edycji genomów dla zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności.

Logos 11apr2019

Europejskie rolnictwo może mieć znaczący wkład w realizację wyznaczonych przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju. Metody precyzyjnej hodowli roślin, takie jak edycja genomów za pomocą innowacyjnych narzędzi typu CRISPR, pomogą szybciej i skuteczniej osiągnąć te cele. 

Aktualna interpretacja prawodawstwa europejskiego (TSUE, sprawa C-528/16) uniemożliwia stosowanie edycji genomów w zrównoważonym rolnictwie i produkcji żywności w UE. 

Nie tylko spożywcze bobry (afrodyzjaki z płetwy bobra mają uratować nasz przyrost naturalny), przepyszne żubry (i nie chodzi tu o piwo) i niespożywcze dzikie krowy (ale też nie szalone) wyznaczają kieruki postępu i świetlanej przyszłości polskiego rolnictwa. Otóż ostatnio odbyło się posiedzenie ministrów rolnictwa krajów członkowskich UE, na którym Holandia i Estonia zainicjowały powstanie koalicji 14 państw planującej wystąpienie do nowej Komisji Europejskiej o aktualizację prawa dot. GMO w zakresie tzw. nowych technik hodowlanych (New Breeding Techniques, NBTs), do których zalicza się edycję genomów. Na szczęście był też tam nasz minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, który jako jedyny (!! - występy 1:27 czy 1:xx to nasza specjalność dyplomatyczna) otwarcie odrzucił holenderską inicjatywę nazywając ją furtką do liberalizacji wszystkich przepisów dotyczących GMO. Podajemy link do obszerniejszej relacji z tego wydarzenia: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/14-eu-countries-call-for-unified-approach-to-gene-editing-in-plants/ (wcześniej informacja mogła mignąć na naszym fb).

Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to informujemy, że Komitet Biotechnologii PAN jest sygnatariuszem apelu "Give CRISPR a chance" (do wglądu na naszej stronie w aktualnościach http://www.kbiotech.pan.pl lub pobierzcie pdf bezpośrednio -  http://www.kbiotech.pan.pl/images/pdfy/give_CRISPR_a_chance/Position_paper_on_the_ECJ_ruling_on_CRISPR_11apr2019_FINAL.pdf), w którym obecnie ponad 120 europejskich instytucji naukowych, domaga się rewizji niekorzystnego orzeczenia TSUE dot. edycji genomów. Informację o stanowisku polskich uczonych kilkakrotnie wysyłaliśmy do przedstawicieli naszego rządu (MSZ) w Brukseli (bez odpowiedzi) i oferowaliśmy Ministrowi Rolnictwa wsparcie ekspercko-edukacyjne (również bez odpowiedzi).

(Posiedzenie Rady Agrifish w Brukseli; fot: Euractiv)

Podkategorie