Coraz więcej faktów naukowych osłabia ideologię anty-GMO. Na dyskusję o GMO w ostatnich miesiącach zasadniczy wpływ mają dwa fakty naukowe. Jeden związany jest z odkryciem, że słodki ziemniak spożywany od tysięcy lat przez miliony ludzi jest w gruncie rzeczy naturalnym GMO, czyli rośliną noszącą dodatkowe geny bakteryjne, wprowadzone spontanicznie, bez wiedzy naukowców. Zachęcamy do lektury omówienia tematu przez Prof. Jonathana Jonesa z Salisbury Laboratory w Norwich (Wlk. Brytania)  zamieszczonego w Nature Plants. Drugim niezmiernie ciekawym faktem biologicznym jest rozwój metod edytowania genomu czyniąc zmiany wprowadzane metodami inżynierii genetycznej nieodróżnialnymi od konwencjonalnej mutagenezy, a zarazem o niespotykanej precyzji. Rzecz jasna konsekwencją tego odkrycia są prace eksperymentalne zarówno w biotechnologii medycznej jak i roślinnej. Zachęcamy do lektury omówienia tematu pióra Heidi Ledford z czerwcowego numeru Nature.