Szanowni Czytelnicy,
za zgodą i w kooperacji z Redakcją kwartalnika "Nauka" [pismo w systemie  "open acces"] przedstawiamy cykl artykułów opublikowanych na łamach "Nauki" dotyczących zarówno perspektyw rozwoju biotechnologii, jak i własności intelektualnej, zagadnień społecznych i prawnych związanych z tą dynamiczną dziedziną wiedzy i gospodarki. Jesteśmy wdzięczni Redakcji [oraz Autorom, którzy przekazali swe prawa autorskie  Redakcji], a jednocześnie wyrażamy przekonanie, że w ten sposób poszerzamy grono Czytelników i promujemy problematykę polskiej biotechnologii. Zapraszamy do lektury (tytuły artykułów przeniosą Państwa do wersji pdf):

 

Nowe technologie szansą polskiej gospodarki: GMO dla przemysłu i rolnictwa [1/12-7]
A jednak GMO! [1/11-99]
Choroby cywilizacyjne – terapeutyczne zastosowania strategii antysensu [1/08-45]
Biologia syntetyczna: jak powstało życie na Ziemi? [4/13-7]
Raport „Agrobiotechnologia” przedstawiony przez EASAC [3/13-163]
„List” biotechnologów do Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego [2/13-167]
Stanowisko Komitetów Biotechnologii, Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Neurobiologii oraz Nauk Neurologicznych PAN, zebranych na wspólnym posiedzeniu [2/13-173]
Opinie ekspertów i praktyków o agrobiotechnologii [1/13-149]
Wpływ przekazów medialnych i dyskursu publicznego na kształt krajowego prawodawstwa regulującego kwestię GMO [4/12-143]
Dlaczego Polacy boją się GMO? [4/12-137]
GMO i rolnictwo – nauka w zabawie w ciuciubabkę [2/12-85]
Postęp biologiczny w rolnictwie w erze genomiki i modyfikacji genetycznych [1/12-25]
Odyseja 1961: 50 lat kodu genetycznego [3/11-77]
Własność intelektualna i innowacyjne rozwiązania w nowoczesnych technologiach [3/11-113]
Opinia publiczna o biotechnologii w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej [1/11-85]
Korelacja edukacji z opinią społeczną na przykładzie GMO [2/09-135]
Sposoby kształtowania świadomości społecznej w Internecie na przykładzie GMO [1/09-135]
Organizmy genetycznie zmodyfikowane – ekonomia i bezpieczeństwo [3/08-59]
Postępy genomiki zwierząt domowych [1/08-27]
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – rozwiązanie modelowe w polskiej nauce? [2/07-109]
Sukces i niepowodzenie w biologii [4/06-43]
Czego dowiadujemy się z teczek Karola Darwina [2/06-7]

Nawiązując do tematu tej notatki zwracamy również uwagę na artykuł "Komórki macierzyste w Polsce – możliwości i problemy w badaniach i terapii", który choć nie opublikowanhy w "Nauce", to doskonale przybliża tematykę prezentacjami najlepszych polskich ekspertów w tej dziedzinie.