Biotechnologia zwana rolniczą obejmuje:

  • technologie modyfikacji genetycznych (roślin i zwierząt),
  • klonowanie organizmów wykorzystywanych w rolnictwie,
  • selekcję z użyciem markerów molekularnych,
  • diagnostykę (mikromacierze DNA i czujniki biologiczne dla potrzeb wczesnego/ precyzyjnego wykrywania chorób),
  • technologie produkcji paliwa z biomasy,
  • biorolnictwo.