Strategiczne obszary działania i zadania biotechnologii środowiskowej 

• Biomonitoring i bioremediacja zanieczyszczeń(szczególnie ksenobiotyków) występujących w wodach, ściekach, glebach, gazach, odpadach stałych i osadach dennych
• Zagospodarowanie i oczyszczanie wód, ścieków, odpadów stałych i gazów
• Rozwój (bio)technologii pozyskiwania energii z biomasy i odpadów zawierających frakcje ulegające biodegradacji np. agro-odpadów (odnawialne źródła energii OZE)
• Rozwój i propagowanie biotechnologii wspomagających gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ)
• Wykorzystanie odpadów stałych, ciekłych i gazowych w biologicznych procesach produkcji związków chemicznych i paliw (biorafinerie)
• Rozwój nowych metod likwidacji zagrożeń ekologicznych np. biosekwestracja CO2 (biowiazanie CO2 )

Bardzo ważne dla biotechnologów środowiskowych jest rozwijanie współpracy z Sekcją Środowiskową European Federation of Biotechnology (EB-EFB) - kliknij by otrzymać więcej informacji.

Informacja o 2nd International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes “BIOREMID 2019” w Porto