Najwazniejsze zadania biotechnologii medycznej w Polsce:

  • wczesne wykrywanie wad genetycznych i rozwojowych,
  • rozwój nowoczesnych metod i systemów analitycznych,
  • rozwój metod i technik profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zakaźnych i zakażeń ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego,
  • opracowanie materiałów biomedycznych nowej generacji,
  • rozwój nowych technologii w wykrywaniu i zwalczaniu chorób odzwierzęcych,
  • rozwój genomiki, proteomiki, transkryptomiki i bioinformatyki – jako nowych technik w medycynie,
  • badania nad hodowlą komórek, tkanek i narządów do transplantacji.