Eksperci z Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN dostrzegają ignorowanie opinii naukowców przez wielu polityków w Polsce i swój niepokój wyrazili w stanowisku zamieszczonym poniżej. Jako przedstawiciele interdyscyplinarnej specjalności - biotechnologii, która obejmując najnowocześniejsze technologie medyczne, środowiskowe czy rolnicze często wywołuje dyskusje natury bioetycznej, rozumiemy i popieramy zalecenia naukowców, lekarzy, wirusologów oraz epidemiologów i większość  z nas podziela troskę zawartą w tym stanowisku (kliknij pierwszą stronę poniżej by przeczytać pełny tekst).

stanowisko BIOETYKA wybory