Bez tytułu logo bio male

Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium przez młodego pracownika naukowego i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym stwierdza, iż w roku 2019 nagrodę wysokości 10 000 zł otrzymują Magdalena Dąbrowska i Karol Czubak, dwoje pierwszych, równorzędnych autorów, publikacji zatytułowanej „qEva-CRISPR: a method for quantitative evaluation of CRISPR/Cas-mediated genome editing in target and off-target sites”. Autorzy pracują w zespole dr hab. Marty Olejniczak i profesora Piotra Kozłowskiego w Instytucie Chemii Bioorganicznej w Poznaniu. Link do pracy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6158505/pdf/gky505.pdf

GRATULUJEMY LAUREATOM!!!