PAN

Rozpoczęły się wybory do komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023!
Dotyczy to także Komitetu Biotechnologii. Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym: https://wyborykomitety.pan.pl/

Ze względu na słabe rozpowszechnienie informacji o wyborach ponownie otwarto system wyborczy - do 6 grudnia. 

Można poprawiać swoje dane lub się zarejestrować. Rejestracje z 12-20 listopada są aktualne i nie wymagają żadnej akcji. Harmonogram, instrukcje i akty prawne znajdują się na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/

System wyborczy po rejestracji kandydata, pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” (głosuję i mogę zostać wybrany) lub „nie chcę kandydować” (głosuję i nie chcę być wybrany do komitetu). Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi z tytułami: dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.