Logos 11apr2019

Rada UE (aktualna prezydencja Finlandii) skierowała do Komisji Europejskiej żądanie przeprowadzenia analizy statusu nowych technik genomowych wobec prawa unijnego i przygotowania propozycji ewentualnych zmian do 30.04.2021. Wątpliwości wiążą się np. z nieaktualną listą technik prowadzących do modyfikacji genetycznych, towarzyszącą starej i wciąż obowiązującej dyrektywie 2001/18/EC dot. GMO. Komitet Biotechnologii jest sygnatariuszem stanowiska i apelu otwartego ws. edytowania genomów roślin w reakcji na orzeczenie TSUE C-528/16 (poniżej przedstawiamy linki do treści tych stanowisk). Orzeczenie TSUE zaliczającege genomowo zedytowane rośliny do GMO, zmusza do przestrzegania skrajnie restrykcyjnego prawodawstwa, praktycznie uniemożliwiającego wykorzystywanie takich roślin w praktyce hodowlanej. Pojawiły się też poważne wątpliwości dotyczące możliwości egzekwowania prawa gdy mutanty klasyczne i wyedytowane rośliny są nierozróżnialne (np. jak zagwarantować równe traktowanie produktów z importu i wyprodukowanych w UE). Jako naukowcy musimy kontynuować akcję informacyjną skierowaną przede wszystkim do europarlamentarzystów, innych ważnych polityków oraz środowisk opiniotwórczych, uświadamiając negatywne skutki orzeczenia TSUE dla nauki, hodowli i produkcji roślinnej w Europie.

Szersze, popularno-naukowe omówienie zastosowania narzędzi edycji genomów w doskonaleniu odmian roślin uprawnych - Wacław Orczyk (2019) Edytowanie genomów roślin uprawnych. Nauka 4/2019, 35-46.

Tekst apelu w j. polskim [pdf] 

O apelu w Świecie Nauki - wrzesień 2019 [pdf] 

Tekst apelu w j. angielskim - tekst oryginalny [pdf]

Pełny tekst stanowiska naukowców europejskich ws. orzeczenia TSUE i lista sygnatariuszy [pdf]

MOŻESZ TAKŻE ZAGŁOSOWAĆ BY WESPRZEĆ BEZPIECZNE STOSOWANIE EDYCJI GENOMÓW ROŚLINNYCH