FPWS logo bio male

Z przyjemnością informujemy, iż w roku akademickim 2019/2020 Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego wraz z Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego przyznała trojgu studentów biotechnologii z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina) stypendia na 3-miesięczne staże w UG. Stypendia otrzymali: Dmytro Bratiichuk, Yurii Fedorko i Dariya Hertsyk. Studenci lwowscy staże z zakresu biotechnologii odbędą w wybranych laboratoriach Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w pierwszej połowie 2020 roku.

Dmytro Bratiichuk – Zakład Biologii Molekularnej, kierownik prof. dr hab. Igor Konieczny

Yurii Fedorko -  Zakład Szczepionek Rekombinowanych, kierownik prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dariya Hertsyk – Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych, kierownik dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG

Stypendia przyznała Komisja w składzie: prof. Natalia Sybirna (Uniwersytet Lwowski), prof. Jacek Bigda (FPWS, Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Sławomir Milewski (FPWS i Politechnika Gdańska), prof. Grzegorz Węgrzyn (KB PAN i Uniwersytet Gdański) i prof. Ewa Łojkowska (FPWS, KB PAN i Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca Komisji.